Restaurang- och hotellhögskolan: Universitetet startar nytt utvecklingsprojekt

Utredningen, som gjordes under våren på universitetsstyrelsens uppdrag, har visat att nuvarande situation inte är långsiktigt hållbar för Restaurang- och hotellhögskolan. Därför startar Örebro universitet nu ett projekt för att utveckla verksamheten, säkra ekonomin – och ta tillvara det engagemang som medarbetare, bransch och region har visat. Agneta Blom, docent i statskunskap, leder arbetet.

Johan Schürer

Johan Schnürer

– Under våren och sommaren har många uppmärksammat och engagerat sig i Restaurang- och hotellhögskolan – detta engagemang vill vi ta tillvara, säger rektor Johan Schnürer.

Under sommaren har detaljerna hamnat på plats och i fredags fick personalen information om projektet och en möjlighet att ställa frågor till Agneta Blom.

–  Jag är mycket glad att Agneta Blom med sin starka akademiska förankring, stora intresse för lednings- och utbildningsfrågor och gedigna utredningserfarenheter, åtagit sig detta viktiga uppdrag, säger rektor Johan Schnürer.

– Hon har dessutom ett mycket stort intresse för samverkansfrågor och en gedigen politisk erfarenhet som rönt respekt i skilda läger.

Beräknas pågå ett år

Agneta Blom

Agneta Blom

Agneta Blom är docent vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap och lämnar sitt uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande i Örebro i oktober. Utvecklingsprojektets tidplan är inte klar men det beräknas pågå ett år och samtidigt kommer universitetet arbeta med frågor kring ekonomi, infrastruktur och lokaler.

Sammanlagt ger det styrelsen ett underlag för att fatta ett slutgiltigt beslut om lokalisering längre fram. På styrelsemötet i september ska universitetsstyrelsen fortfarande fatta ett inriktningsbeslut om Restaurang- och hotellhögskolans utveckling.

– Verksamheten vid Restaurang- och hotellhögskolan är viktig för Örebro universitet men har också stor regional och nationell betydelse. Jag är därför mycket glad över att få leda arbetet med att utveckla institutionen, säger Agneta Blom.

Undersöka nya möjligheter

De utmaningar som lyfts i utredningen ska belysas utifrån konceptet: Grythyttan och Örebro – noder i ett gastronomiskt kunskapssystem.

– Vi vill undersöka nya möjligheter att kombinera Grythyttans gastronomiska tradition med Örebros akademiska styrkeområden – med goda möjligheter för externa aktörer att bidra, förklarar Agneta Blom.

Projektet har delats in i tre delar:

1)    Akademisk kvalitet i forskning och utbildning – en arbetsgrupp får uppdraget att fördjupa samarbetet mellan Restaurang- och hotellhögskolan och universitetets övriga institutioner. Ledande branschföreträdare kommer bjudas in. Hållbarhet, digitalisering och internationalisering är särskilt prioriterade områden och synergier med universitetets stora satsning på Mat och Hälsa ska tillvaratas.

2)    Regional samverkan – en arbetsgrupp får i uppdrag att fördjupa samarbetet mellan universitetet och regionala aktörer. Nyckelaktörer kommer att erbjudas platser i arbetsgruppen.

3)    En nationell referensgrupp får i uppdrag att undersöka hur Restaurang- och hotellhögskolans verksamhet kan utvecklas för att bättre möta framtidens behov inom svensk restaurang- och besöksnäring.

– Vi kommer givetvis också ta tillvara de synpunkter på utredningen som kan lämnas in fram till 28 augusti, säger Agneta Blom.

Oberoende av vad utvecklingsarbetet leder till och vilka beslut som fattas i framtiden kommer de studenter som antas i höst kunna genomföra hela sin studietid i Grythyttan.