”Risk för smittspridning om högskoleprovet genomförs”

Ett porträtt av rektor Johan Schnürer

Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Att anordna ett högskoleprov i höst innebär alldeles för höga risker ur ett smittskyddsperspektiv. Vår bedömning är att det inte går att genomföra på ett säkert sätt, skriver 21 rektorer för universitet och högskolor idag på Svenska Dagbladets debattsida.

Högskoleprovet ger en extra möjlighet för de som redan är behöriga att antas till en utbildning att förbättra sina chanser att komma in på utbildningen om de får bra provresultat.

Förra veckan meddelade Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, att regeringen har beslutat om en förändring i högskoleförordningen. Det kommer nu att bli möjligt att begränsa möjligheten att skriva provet så att endast personer som inte har ett sedan tidigare giltigt högskoleprovsresultat får delta.

De 21 rektorer för universitet och högskolor som skrivit under dagens debattartikel menar att den begränsningen inte förändrar deras bedömning.

– Universitets- och högskolerådet gör bedömningen att vårens inställda högskoleprov och det ökade intresset för högre utbildning som pandemin har medfört innebär att ungefär lika många som vanligt skulle skriva provet om det genomförs i höst. Att genomföra provet i höst skulle innebära en avsevärd smittorisk, säger Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet och en av rektorerna som har undertecknat debattartikeln.

Här kan du ta del av artikeln i sin helhet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Kicki Nilsson/Icon