Rökning under graviditeten ökar risken för frakturer hos spädbarn

Bilden föreställer en gravid kvinna som röker

Ju mer mamman har rökt, desto mer ökar risken för frakturer under första levnadsåret, enligt en studie som Judith Brand och Scott Montgomery har gjort. Foto: Istock

Barn till mammor som röker under graviditeten löper en ökad risk att drabbas av frakturer under sitt första levnadsår. Det visar en Örebro-studie som publiceras i tidskriften British Medical Journal, BMJ, idag.

Studien finansieras av Nyckelfonden, UK Economic and Social Research Council, UK Medical Research Council och UK National Institute for Health Research.

En grupp forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro har tittat på vilken effekt mödrars rökning under tidig graviditet har på barn när det gäller risken att drabbas av frakturer, både under spädbarnsåldern och senare.

– Sedan tidigare vet vi att rökning kan ge sämre fostertillväxt och för låg födelsevikt hos nyfödda barn. Vår studie visar att det också finns en ökad risk för frakturer hos barn under det första levnadsåret om mamman har rökt under graviditeten, berättar Judith Brand, epidemiolog vid USÖ och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Risken för frakturer var visserligen fortfarande liten, men ändå högre hos barn till rökande mammor. Det fanns också ett tydligt samband mellan antalet cigaretter och risken för frakturer. Ju mer modern har rökt, desto mer ökade risken.

– Risken för frakturer var 20 procent högre hos barn till mammor som rökt mellan en och nio cigaretter per dag tidigt under graviditeten, jämfört med om barnet inte utsatts för cigarrettrökning alls. När mamman rökt tio cigaretter per dag eller fler var risken 41 procent högre för barnet att drabbas av fraktur under sitt första levnadsår, berättar Judith Brand.

Unik jämförelse av syskon

Forskarna såg också en liten ökad risk för frakturer hos personer mellan 5 och 32 år. Men här fanns ingen tydlig koppling till hur många cigaretter mamman hade rökt under graviditeten. När de genomförde ytterligare analyser och jämförelser av syskon som exponerats och inte exponerats för cigarrettrökning i livmodern för att utesluta andra faktorer, så som arv och miljö, fanns inte någon koppling till moderns rökning efter barnens första levnadsår.

– Till skillnad från tidigare studier har vi kunnat göra jämförelser mellan syskon och på så sätt ta hänsyn till familjefaktorer, som arv och miljö. Våra resultat visar att rökning under graviditeten kan ha en direkt effekt på fostrets benhälsa, vilket påverkar frakturrisken under första levnadsåret, säger Scott Montogomery, professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Bilden föreställer Judith Brand och Scott Montgomery.

Judith Brand och Scott Montgomery. Foto: Elin Abelson och Maria Elisson.

Resultatet i studien baseras på uppgifter från ett nationellt register med över 1,6 miljoner människor födda i Sverige mellan 1983 och år 2000. Av mödrarna till dessa barn har 377 367 rökt och 1 302 940 inte rökt under tidig graviditet. Forskarna har följt barnen från födseln fram till i genomsnitt 21 års ålder. Under den här tidsperioden konstaterades 377 970 frakturer.

Läs mer om studien i British Medical Journal.

Text: Anna Lorentzon