Så säkras tentasalarna för att hindra smittspridning

En tentasal med tomma bord.

I tentasalarna lämnas nu många platser tomma för att det ska bli ordentliga avstånd mellan de som skriver.

En lång rad säkerhetsåtgärder mot smittspridning har införts i universitetets tentamenssalar.
För att det ska gå att genomföra prov har till exempel antalet provplatser minskat kraftigt i varje sal.
Skyddsvisir på tentavakter, plexiglas vid vissa känsliga punkter och skrivningar på andra tider än vanligt är andra exempel på åtgärder.

Av olika anledningar genomförs en del prov på plats på campus. Bland annat handlar det om att vissa utbildningar behöver göra praktiska tester (till exempel laborationer). Andra kurser är svåra att examinera på distans. Till exempel kan det handla om att det är svårt att kontrollera så att inte otillåtna hjälpmedel används.

För att det ska gå att genomföra tentamen på campus har universitetet förändrat mycket kring proven.

Här är de viktigaste åtgärderna:

 • Antalet personer som får vara i varje sal har minskats rejält. Redan från början har det varit glest möblerat för att provtagarna inte ska kunna se varandras svar. Men nu ökar alltså avstånden ytterligare. I många salar handlar det om en halvering av antalet platser.
 • För att det inte ska bli för många i varje rum har ett stort antal extra salar tagits i bruk. I vanliga fall används sex större tentasalar. Nu finns totalt 25 salar som kan användas.
 • För att inte för många personer ska vara på campus samtidigt kan tentor skrivas under morgon, eftermiddag och kväll. Även lördagar och vissa söndagar kan tentamen genomföras.
 • Tentamenssalarna städas varje dag. Studenter uppmanas även att rengöra sin plats med de rengöringsservetter som finns i alla tentasalar.
 • Student som vår campushälsa har konstaterat tillhör en riskgrupp placeras med extra långt avstånd till övriga tentander. I särskilda fall, efter medicinsk bedömning, kan det också bli fråga om en mer avskild placering.
 • För att hindra köbildning går alla som ska tenta direkt till sin anvisade plats. Alla ska sitta vid sitt bord senast tjugo minuter innan tentamensstart.
 • Det finns handsprit i alla lokaler.
 • Alla tentamensvakter har visir, eftersom de rör sig runt i lokalen.
 • Vill du använda eget munskydd och visir är det tillåtet. När du legitimerar dig måste vi dock kunna se ditt ansikte.

Det finns också några punkter där det är viktigt att alla tar eget ansvar:

 • Kom inte till tentamen om du känner dig sjuk. Personer som visar tecken på sjukdom kommer att uppmanas att lämna lokalen. Det finns tillfällen att göra om tentamen om man inte kan gå första gången.
 • Kom i god tid. 
 • Om det uppstår kö, så håll avstånd och lyssna på de instruktioner som personalen ger dig.
 • Förvaringsskåpen i skrivsalarna L001, L003, Spader och Ruter är stängda. Tentamensvakten visar var du får placera din väska och ytterkläder i skrivsalen.
 • Håll avstånd på vägen till och från tentamenslokalen. Tänk särskilt på det i trapphusen.
 • Vi rekommenderar att du att använder munskydd vid ut- och inpassering i lokalen. Det samma gäller om du behöver röra dig i lokalen under pågående tentamen, till exempel för att gå på toaletten.