Så ska Sverige gå stärkt ur krisen

Lars Hultkrantz och Amy Loutfi

Experterna i Omstartskommissionen presenterade på måndagen idéer för ett starkare Sverige. I kommissionen finns professorerna Lars Hultkrantz och Amy Loutfi från Örebro universitet.

Höjd bensinskatt, en satsning på att minska det digitala utanförskapet – och tvång på munskydd i kollektivtrafiken.
Det är några av insatserna som Örebroprofessorerna Lars Hultkrantz och Amy Loutfi vill se när Sverige tar sig ur coronakrisen.

För att komma vidare efter coronakrisen behöver samhället ställa om de tillfälliga krisåtgärderna till långsiktiga insatser. Det var budskapet när Sveriges främsta experter i Stockholms handelskammares omstartskommission i dag presenterade sina tankar om framtiden i en livesändning på nätet. Två av de elva experterna är professorer vid Örebro universitet.

Infrastruktur- och trafikexpert Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi vid Handelshögskolan, menar att Sverige är helt beroende av bra transportsystem. Hur återstarten kommer att lyckas beror på hur samhället kan anpassa sig till förändringar i resor och transportbehov.

–Vi måste snabbt komma tillbaka där vi var innan krisen. Antalet resor i kollektivtrafiken har minskat i storstadsregionerna, samtidigt som fler tar bilen. Det fungerar inte att alla ska åka bil till jobbet, sa Hultkrantz vid presentationen.

Svår uppgift

Han menar att klimatomställningen är en svår uppgift, och att det viktigaste nu är att satsa ännu hårdare på elektrifieringen. Ett av hans förslag är att höja skatterna på drivmedel. En insats som på kort sikt främst drabbar glesbygdsbor, men som på längre sikt inte får samma betydelse när elektrifieringen kommit längre.  

– I det långa loppet gynnar det människor som bor utanför storstadsområdena.

Hultkrantz menar att kollektivtrafiken är den enda hållbara masstransporten för regionpendling i storstadsregionerna, och därför måste den kunna klara många resenärer även under epidemier. Han föreslår bland annat förbättrad ventilation och krav på munskydd i kollektivtrafiken.

– Jag använde själv munskydd när jag tog tåget hit i dag, säger Hultkrantz.

Nationell central

Amy Loutfi, vicerektor för AI och professor i informationsteknologi, menar att Sverige är bra på att samla in data, men dålig på att dela den mellan olika system och myndigheter. Därför vill hon se en nationell central för data mellan myndigheter. Liknande system finns redan i dag i till exempel Finland och Estland.

För att Sverige ska kunna resa sig efter krisen måste digitaliseringen stå högt på agendan, enligt Loutfi. När krisen kom tvingades vi ta till de digitala hjälpmedlen som en reservplan.

– Nu behöver digitaliseringen bli plan A – vi kommer inte fullt återgå till hur det var innan.

Amy Loutfi vill att bibliotek ska få i uppgift att utveckla tjänster för att minska det digitala utanförskapet, och att det erbjuds omskolning och vidareutbildning på områden som artificiell intelligens, cybersäkerhet och digitalisering.

Hon anser att bra internetuppkoppling är en mänsklig rättighet för att kunna delta fritt i samhället. I och med utbyggnaden av 5G-tekniken vill hon därför att man skrotar den kostsamma fibersatsningen på landsbygden, och istället ser till att internet med bra prestanda blir tillgängligt i hela landet – oavsett om det är trådlöst eller via fiber.

Omstartskommissionen är skapad av Stockholms handelskammare. Medlemmarna är:

 • Ordförande: Klas Eklund, seniorekonom, Mannheimer Swartling
 • Finanspolitik: Lars Calmfors, professor vid Stockholms Universitet 
 • Grön omställning:  Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose, f.d. språkrör Miljöpartiet  
 • Digitalisering:  Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, Örebro Universitet 
 • Arbetsmarknad: Oskar Nordström Skans, professor vid Uppsala Universitet
 • Utbildning: Susanne Ackum, fil. dr., f.d. statssekreterare Finansdepartementet
 • Entreprenörskap: Pontus Braunerhjelm, professor vid Entreprenörskapsforum, KTH och Blekinge Tekniska Högskola
 • Infrastruktur: Lars Hultkrantz, professor emeritus vid Örebro universitet
 • Bostäder: Tor Borg, analytiker Boverket
 • Skatter: Åsa Hansson, docent vid Lunds universitet
 • Sverige i EU och världen: Cecilia Malmström, gästprofessor vid Göteborgs Universitet, f.d. EU-kommissionär