Säg din åsikt – universitetet lyssnar

Illustration oru lyssnar. Örebro universitet med emojis.

Nu lanserar Örebro universitet den digitala studenttjänsten Oru Lyssnar. Hit kan du som student skicka in åsikter och idéer för att påverka och utveckla undervisningen utifrån ett lika villkor- och jämställdhetsperspektiv.

Du hittar ORU Lyssnar i studenttjänster via www.oru.se.

– Studenterna ska ställa krav på sin utbildning och ha möjlighet att tycka till om den. Därför vill vi ge dem en informell plattform att ge feedback när de har tid, säger Felica Garcia, pedagogisk utvecklare på Högskolepedagogiskt centrum.

Syftet är att upptäcka olika mönster i undervisningen som dels kan lyftas som goda exempel, dels kan ha ett utvecklingsbehov. Idén till ett forum där studenter kan lämna in tankar och idéer informellt och direkt fick Felicia Garcia när hon arbetade som lektor.

Felica Garcia, pedagogisk utvecklare på Högskolepedagogiskt centrum.

Felica Garcia, pedagogisk utvecklare på Högskolepedagogiskt centrum.

– Jag upptäckte att om jag slog mig ned och pratade med studenterna informellt fick jag höra fler åsikter än vad som kom fram i kursvärderingarna, säger hon.

Oru Lyssnar ska vara ett komplement till kursvärderingar och programråd där studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning. Evelina Aittamaa, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Örebro studentkår, ser positivt på att universitetet öppnar upp nya vägar för studenterna att framföra sina åsikter.

– Kursvärderingarna har låg svarsfrekvens, vilket kan bero på att de sker efter avslutad kurs och man mentalt har gått vidare till nästa kurs, säger hon.

Hon tillägger:

– Genom Oru Lyssnar öppnar universitetet ytterligare en kanal för studentinflytande, vilket medför att utbildningen kan kvalitetssäkras på olika plan.

Inte en klagomur

Oru Lyssnar ska inte vara en klagomur där personer hängs ut med namn eller kan identifieras. All information som kan identifiera en person plockas bort innan materialet behandlas.

– Om man har synpunkter på en specifik lärare kan man alltid vända sig till Örebro studentkår, säger Evelina Aittamaa.

Evelina Aittamaa, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Örebro studentkår.

Evelina Aittamaa, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Örebro studentkår.

– Vad vi är ute efter är idéer och reflektioner som ofta diskuteras mellan studenter, men som inte kommer fram inom tiden för ett seminarium eller en föreläsning, säger Felicia Garcia.

Den som skickar in en synpunkt till ORU Lyssnar gör det anonymt. Åsikter och synpunkter ska handla om studierelaterade frågor utifrån ett lika villkors- och jämställdhetsperspektiv. Det kan till exempel handla om att kurslitteraturen ska innehålla alternativa perspektiv.

– En fråga kan ses ur olika synvinklar om den diskuteras ur ett genusperspektiv eller ett hållbarhetsperspektiv. Studenterna har rätt till en utbildning som behandlar olika ståndpunkter, säger Felicia Garcia.

Tillsammans med lärare och studenter ska hon analysera materialet som kommer in till Oru Lyssnar. Målet är att Högskolepedagogiskt centrum ska genomföra specialdesignade workshops för universitetets lärare. 

– Om ett år ska vi titta på vad Oru Lyssnar har tillgodosett studenternas behov och den pedagogiska utvecklingen för undervisande personal. Om det är så kan projektet fortgå, säger Felicia Garcia.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och Emil Kihlgård
Illustration: Maria Alsbjer och Nicklas Högberg