Stark forskning bakom fortsatt hög placering i ny THE-rankning

Tack vare stark forskning behåller Örebro universitet sin placering som ett av världens 400 högst rankade universitet i Times Higher Educations senaste rankning.

– Vårt mål är att med hög kvalitet öka forskningsvolymen, så det är glädjande att återigen få en bekräftelse på att vår forskning har ett högt internationellt genomslag, säger rektor Johan Schnürer.

THE, Times Higher Education, är en av världens mest ansedda rankningar av universitet och värderar fem kriterier på kvalitet: undervisning, forskning, citeringar, internationalisering och samverkan med näringslivet. Nu är årets rankningslista, THE 2021, publicerad.

I kategorin citeringar når Örebro universitet sin högsta placering och avancerar till plats 127 från plats 136 förra året. Citeringar är ett tydligt mått på forskningskvalitet och THE 2021 visar att andra forskare i världen i hög utsträckning hänvisar till artiklar skrivna av Örebroforskare. I Sverige är det enbart Karolinska institutet och Göteborgs universitet som i placerar sig högre inom kategorin citeringar.

– Det visar att forskningsresultaten vid Örebro universitet är betydelsefulla för andra forskare. Det är en styrka att vi allt mer bidrar till att öka vetenskapsbaserad kunskap, både i Sverige och globalt, säger Johan Schnürer.

I årets rankning ingår 1527 lärosäten från hela världen, mot 1396 förra året. Konkurrensen ökar och Örebro universitet ligger nu på en sammanlagd plats 389, mot plats 385 förra året. Örebro universitet placerar sig därmed i spannet 351 – 400 tillsammans med Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Detta innebär en delad åttondeplats bland 12 rankade svenska lärosätena, jämfört med plats 10 förra året.

– Det är viktigt för ett ungt universitet att stärka sin position nationellt för att bli mer attraktivt. Detta kräver ständig utveckling och förmåga till strategiska omprioriteringar, avslutar Johan Schnürer.  

Times Higher Education, THE, rankar varje år universitet över hela världen. Sammanlagt finns runt 20 000, men enbart en del ingår i utvärderingen.

THE rankar även ”unga universitet” där Örebro ingår. I den senaste rankningen kom Örebro universitet på plats 75 av 414.