Startskott för IT-infrastruktursatsningen ORU Data Factory – ska användas för AI-implementering

Data Factory-workshop.

I förra veckan bjöd Örebro universitet in representanter från både näringsliv och offentlig sektor till en workshop om ORU Data Factory.

Örebro universitets datafabrik – ORU Data Factory – ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra och accelerera forsknings- och utvecklingsprojekt inom AI tillsammans med forskare och AI Sweden.
– Det här stärker universitetet i sin helhet, säger Hans Jevrell, enterprisearkitekt på Örebro universitet.

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens och består av ett antal regionala noder. Örebro är, genom Örebro universitet, en av noderna.

AI Impact Lab är ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län och drivs inom Örebro universitets avdelning för kommunikation och samverkan. AI Impact Lab vill stärka regionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI.

Förra året investerade Örebro universitet i en datafabrik, ORU Data Factory. Det är en IT-infrastruktur som ska användas för forskning, men också för att stärka universitetets koppling till industrin. Samarbetet med industrin kommer vara en del av lärosätets arbete inom AI Sweden.

Tanken med datafabriken är att skapa den infrastruktur och de verktygskedjor, användargränssnitt och datauppsättningar som är nödvändiga för att kunna bedriva forskning och utveckla lösningar inom AI. Datafabriken är tillgänglig både för universitetets forskare, men också för AI Sweden där Örebro universitet är en nod i den nationella satsningen.

Samarbete viktigt för forskning och implementering

Rent praktiskt ska ORU Data Factory stå för teknisk infrastruktur och data. Tillsammans med AI Sweden ska Örebro universitet också kunna ge stöd med juridiska ramar och kunskap för att hantera och få tillgång till stora och komplexa datamängder. Datafabriken ska även ge möjlighet för partners till AI Sweden att donera eller licensiera data, få åtkomst till data och att använda lagring och beräkningskraft för AI-projekt.

Amy Loutfi.

Amy Loutfi.

– Samarbete är viktigt för forskning och implementering. Att Örebro universitet har investerat i infrastruktur som kan användas inte bara för forskning utan också för att uppmuntra samarbete med externa partners är ett viktigt steg för att säkra att vi har en effektiv överföring av kunskap, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet.

I förra veckan bjöd Örebro universitet in representanter från både näringsliv och offentlig sektor till en workshop om ORU Data Factory.

Camilla Ulvmyr.

Camilla Ulvmyr.

– Workshopen var väldigt framgångsrik eftersom vi såg att många verksamheter kämpar med samma utmaningar. Särskilt IT-avdelningar i stora organisationer kan tjäna på att arbeta tillsammans och vi försöker ge dem en möjlighet att göra det, säger Camilla Ulvmyr på AI Sweden Örebro.

Använder AI för att minska byggnaders miljöpåverkan

Mikael Karlsson, digitaliseringsansvarig på Futurum Fastigheter i Örebro AB, var en av deltagarna.

– Vi jobbar aktivt på energisidan med att hitta effektiva algoritmer för att använda våra byggnader och lokaler på ett mer energieffektivt sätt och minska vår miljöpåverkan. Data Factory-workshopen var väldigt bra, långt över förväntan. Det var jätteintressant att få se hur Volvo jobbar med AI och hur universitetet bygger upp sin datafabrik.

Vad tar du med dig från workshopen?

– Att det inte alltid är så enkelt som man tror med AI. Det går åt mycket beräkningsprocesser för att få fram en bra algoritm. Det var en bra upplevelse att få med sig. Sedan är det också kul att hänga med och se vad andra håller på med och vad de har för utmaningar.

Jobbar ni med algoritmer och AI redan i dag?

– Vi jobbar på flera olika sätt med smarta funktioner, där vi låter styrsystemen lära sig hur husen beter sig. Utifrån det kan vi sedan optimera processerna. Men det är egentligen bara en light-variant på vad man kan göra med AI, säger Mikael Karlsson och fortsätter:

– Jag ser att man utan problem kan sänka en kommersiell lokals energibehov med tio till 20 procent med en bra algoritm. Får man till det på många byggnader blir det mycket pengar och en stor skillnad i klimatpåverkan. Det är det fantastiska. Vi jobbar också mycket med lagring av solenergi och kan man kombinera det med fjärrvärme och algoritmer kan man göra jättemycket, speciellt om vi kan koppla samman byggnaderna. Det är jättespännande.

Samarbetar kring ”Ett sammankopplat Örebro”

En annan deltagare var Erik Eklund, som är system- och it-säkerhetsansvarig på Länsgården Fastigheter AB.

– Jag var med eftersom vi på Länsgården är inblandade i flera samarbetsprojekt med Örebro universitet. Vi håller också på med en ansökan tillsammans med flera kommunala fastighetsbolag och Örebro kommun, för ett projekt som heter Ett sammankopplat Örebro. Därför kändes det här relevant.

I dagsläget har inte Länsgården så många praktiska tillämpningar av AI och Data Factory, förklarar Erik Eklund, men det kommer ändras i framtiden. Därför menar han är det viktigt att hänga med i utvecklingen.

– I framtiden ser vi att man ska kunna ha ett utbyte av data mellan olika tekniska plattformar i en fastighet. Vårt fokus är inom vård och omsorg, som vårdcentraler och boenden. Där vill vi se hur vi kan bygga in mer funktionalitet på ett smart sätt, och till exempel använda en sensor för flera olika system som då kan betjäna både oss som fastighetsägare och verksamheten. Så vi ser en framtid där man kopplar ihop de här sakerna ännu mer än i dag, säger Erik Eklund.

”Får resurser för att främja samarbetet över gränserna”

Även internt, på Örebro universitets IT-avdelning, ser man positivt på satsningen.

– I och med den här satsningen får vi metoder och resurser att kunna främja samarbetet över gränserna på ett bra sätt, vilket i sin tur stärker universitetet i sin helhet, säger Hans Jevrell, enterprisearkitekt på Örebro universitet, och fortsätter:

– ORU Data Factory innebär att vi på IT-avdelningen får en central resurs som vi kan dela både internt och externt. Det är oerhört positivt och stärker vår interna forskning och också våra samarbeten. Genom en central resurs får vi en mer optimerad lösning som kan delas av flera. Vi får också möjligheten att stärka vår interna IT-kompetens, vilket gör att vi minskar våra utvecklingstider.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Mia Lindström och Örebro universitet