Internationell forskarkonferens genomförs helt digitalt – från Örebro

Fyra personer sitter runt ett bord på en scen och pratar. I förgrunden syns en tv-skärm.

Sex kameror fångar vad som händer på scenen i Örebro. Runt om i världen sitter forskare framför sina webbkameror och deltar på distans.

Många stora forskningskonferenser har tvingats ställa in på grund av coronapandemin.
Men i Örebro genomförs nu den internationella konferensen IMP – helt digitalt.
– Det här är ett utmärkt tillfälle för oss i Sverige och för Örebro universitet att visa hur långt vi har kommit i den digitala utvecklingen, säger Frans Prenkert, som leder konferensen.

Det är det 36:e året på raken som den stora konferensen IMP genomförs för forskare inom ekonomiområdet. På ytan ser det ut som vanligt – hela 75 vetenskapliga artiklar ska presenteras.  Det blir panelsamtal och möjlighet för doktorander att diskutera sin forskning med världsledande experter inom fältet.

Men i år sker allt digitalt och på distans.

Bara en liten del av föreläsarna och publiken kommer att finnas på plats i Örebro universitets konsertsal. Övriga deltar med ljud och bild från olika delar av världen.

Frans Prenkert gestikulerar med händerna. I bakgrunden syns en tv-skärm.

Professor Frans Prenkert leder konferensen.

Stor direktsändning

I april insåg arrangörerna att coronapandemin skulle göra det omöjligt att genomföra konferensen som vanligt. Men istället för att skjuta på IMP ett år, bestämde man sig för att genomföra evenemanget på ett nytt sätt.

–  När det är tufft och går åt pipsvängen tar vi nya tag och löser det, säger Frans Prenkert, som till vardags arbetar som professor i företagsekonomi vid Örebro universitet.

Så nu medverkar istället forskare från sina tjänsterum eller hem runt om i världen. Allt leds från Örebro, där arrangemanget genomförs som en tv-sändning, med flera kameror på plats.

Musikhögskolans scen fotograferad uppifrån. Framför scenen (där det finns stolar och kulisser) står kameror. Salongen är helt tom.

Det är tomt i salongen i konsertsalen. Men forskare från till exempel Indien och Australien finns med digitalt.

Nya möjligheter till feedback

De tekniska lösningarna ger också nya möjligheter. Till exempel har deltagarna möjlighet att ge anonym feedback på presentationerna i en app.  Där går det till exempel att berömma vissa delar av forskningen som presenteras eller tipsa om förbättringsmöjligheter för andra.

– Vi hoppas och tror att man får lite bättre feedback på sina presentationer än vad man vanligtvis får.

Den största utmaningen har varit att få projektet att gå runt ekonomiskt. Det är stor skillnad på intäkterna från en vanlig konferens och en digital. Nu ser det ut att gå runt, och arrangörerna kan koncentrera sig på den vetenskapliga delen av projektet. För i en värld där många har tvingats isolera sig är det efterlängtat att återigen få diskutera forskning med kunniga kollegor från hela världen och höra nya forskningsresultat.

– Jag ser fram emot att få sitta med och lyssna på seminarierna. Det är ju forskningens kärna. Är man en forskare i själ och hjärta så är ju det väldigt kul och spännande. Man får nya idéer och tankar, säger Frans Prenkert.

 

Text och foto: Jesper Mattsson

Fakta IMP2020:

IMP2020 genomförs 2-4 september.

Konferensen arrangeras av Center for Sustainable Business vid Örebro universitet (CSB) tillsammans med BI Norwegian Business School i Oslo, Norge. Handelshögskolan vid Örebro universitet står som värd för arrangemanget.