This page in English

Striktare bestämmelser om hemarbete införs

Skylt med texten "Avstängd sittplats" på stolar i en aula.

Sedan i mars har en rad nya bestämmelser införts för att hindra smittspridning på campus. Nu kommer ännu fler att arbeta hemifrån.

Örebro universitet inför nu striktare bestämmelser för vilken personal som ska arbeta på plats på campus.
Detta efter regeringens nya beslut om att färre statligt anställda ska vara på arbetsplatsen.

Regeringen gav i fredags ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter, som universitet, att säkerställa att ”all icke nödvändig personal ska arbeta hemma”.

Under helgen har universitetsledningen och ansvariga chefer gått igenom situationen på Örebro universitets tre campus. Efter samråd med universitetets krisledning har rektor beslutat om nya restriktioner.

För de flesta anställda och studenter kommer verksamheten att fortsätta som tidigare även i början på nästa termin. Det blir till exempel fortsatt distansundervisning och digital tentamen på distans, så långt det är möjligt, till och med den 28 mars.

Men för vissa anställda kommer det att bli en skillnad.

Grunden är att all personal nu ska arbeta hemma till och med den 24 januari. Men för att kunna upprätthålla myndighetsfunktionen och nödvändig grundläggande service kommer fortfarande vissa funktioner att arbeta på campus.

Följande personal undantas från regeln om hemarbete:

  • Växel och reception 
  • IT-/AV-support
  • Lokalvård, vaktmästeri, gods, posthantering 
  • Examen, antagning 
  • Tentamensadministration, Infocenter 
  • Lönehantering 
  • Redovisningsservice 
  • Housing office (vid eventuell ankomst av internationella studenter)  
  • Säkerhet  

Lärare och forskare kan närvara på campus i samband med viss undervisning eller examination och vid moment där det krävs för att forskningen ska gå att genomföra.

Övriga undantag kan förekomma i mycket begränsad utsträckning efter beslut av närmaste chef i samråd med närmast överordnad chef.  

Också i fortsättningen kommer det att krävas passerkort för att komma in i de flesta av universitetets byggnader.