Studenter hjälper Lekeberg med framtidsfrågan: Hur ska välfärden säkras?

Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden. Samtidigt som fler blir äldre och kommer få behov av omsorg, blir vi allt färre i arbetsför ålder som kan utföra vården. För att tackla frågan tog Lekebergs kommun hjälp av två personalvetarstudenter genom Studentuppdrag.
– Det är fantastiskt vilket förtroende vi har haft från dem, säger Julia Ceder, student.

Läs mer om Studentuppdrag.

Läs mer om Personalvetarprogrammet.

Studentuppdrag matchar studenter med arbetsgivare och låter studenterna genomföra extrajobb som knyter an till deras utbildning. När Lekebergs kommun bestämde sig för att analysera den stora framtidsfrågan om hur välfärden ska säkras, vände de sig till Studentuppdrag.

– Just nu befinner sig Lekebergs kommun i ett bra läge där vi kan arbeta proaktivt och då ville vi genomföra ett uppdrag där vi inventerar yrkesrollerna i våra olika verksamheter. Jag fick rekommendation om Studentuppdrag av en kollega och nappade på idén att två studenter skulle genomföra uppgiften, säger Jenny Ardell, verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen på Lekebergs kommun.

Uppdraget: Hur ska utmaningen med personalbrist mötas?

När Lina Domberg och Julia Ceder, båda två studenter på Personalvetarprogrammet vid Örebro universitet, fick höra om uppdraget sökte de direkt.

– I framtiden kommer det råda personalbrist inom vård och omsorg och då ville Lekebergs kommun se hur de ska möta den utmaningen på bästa sätt. Ett steg i det var hur de olika yrkesfunktionerna ser ut i dag och vad vi ska göra för förbättringar och förändringar i framtiden, säger Lina Domberg.

– Vi har konstruerat ett workshopkoncept själva utifrån önskemål från Lekebergs kommun och socialförvaltningen där. De hade några specifika önskemål om vad de ville få fram av workshopen så vi har tagit fram ett koncept och sedan har vi hållit i workshops med olika yrkeskategorier inom vård och omsorg i Lekebergs kommun, säger Julia Ceder.

”Stort värde i att två studenter med färsk kunskap kom in”

Enligt Jenny Ardell såg Lekebergs kommun stora fördelar med att låta studenter genomföra arbetet.

– Vi såg ett stort värde i att två engagerade studenter med färsk kunskap från universitetet kom in med nya ögon, det blir ett utvecklingsarbete för oss också. Vi är så nöjda med deras genomförande. Det har varit högt engagemang och professionalitet hela vägen och mycket flexibilitet. Vi har fått väldigt bra respons från våra medarbetare också, att de har fått tycka till och vara delaktiga i det strategiska arbetet.

Lina Domberg och Julia Ceder.

Lina Domberg och Julia Ceder.

Uppdraget pågick under våren och har nu avslutas. Lina Domberg och Julia Ceder är nöjda med att ha nått fram till ett resultat.

– Från en idé på papper, att "det här vill vi få fram", till att praktiskt få genomföra det hela vägen och nå en slutprodukt där man känner att man kan ge svar på det som stod innan, det är väldigt lärorikt att få göra hela den processen, säger Lina Domberg och Julia Ceder fortsätter:

– Det är fantastiskt vilket förtroende vi har haft från dem och de har varit jättestöttande hela vägen så det har underlättat jättemycket.

Även Jenny Ardell och Lekebergs kommun är nöjda med resultatet.

– Det här är ett väldigt viktigt material som de har varit med att ta fram. Det är ett proaktivt arbete som vi genomför just nu inför vår personal- och kompetensförsörjning i framtiden. Det här är ett viktigt underlag som vi kommer att analysera vidare i flera steg.

”Unika möjligheter för studenter”

Julia Ceder och Lina Domberg vill gärna rekommendera Studentuppdrag till andra studenter.

– Studentuppdrag har väldigt unika möjligheter för studenter. Det är lite annat än vad som finns om man söker på vanliga plattformar där det finns extrajobb för studenter. Det här är anpassat för den utbildning du läser och du kommer att få relevant erfarenhet så jag skulle definitivt rekommendera det, säger Julia Ceder och Lina Domberg avslutar:

– Framför allt är det bra att det är nischade och annorlunda uppdrag, och att de tar hänsyn till studierna på ett helt annat sätt.

Text, foto och film: Jesper Eriksson