Personalvetarprogrammet, 180 hp

Vill du arbeta med personal- och organisationsfrågor, arbetsrätt eller arbetsmiljö, med rekrytering, ledarskap, rehabilitering eller personalekonomi? Då är Personalvetarprogrammet någon för dig.

Sex studenter sitter och studerar vid två bord.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Personal- och organisationsfrågor är allt viktigare i dagens arbetsliv. Frågor kring genus, mångfald och hållbar utveckling samt de anställdas organisering, kompetens, engagemang och hälsa är avgörande för såväl företags som offentliga organisationers framgång. Exempel på arbetsuppgifter för en personalvetare är rekrytering, organisations-, ledarskaps- och kompetensutveckling, coachning, rehabilitering, personalsocialt arbete, arbetsrättsfrågor, personalekonomi, arbetsmiljö-, konflikt- och förhandlingsarbete.

Programmet omfattar 180 hp inom huvudämnet sociologi med inriktning mot organisation och arbetsliv. Utbildningen innehåller även kurser i personalarbete och arbetsrätt. Den avslutande valbara terminen består av två profilskapande kurser, varav en innehåller praktik. Det senare innebär att du självständigt under handledning genomför olika organisations- och personalutvecklande arbetsuppgifter på en arbetsplats. Som alternativ kan du ersätta den avslutande terminen med studier utomlands eller läsa en fristående kurs.

Utbildningsplan Personalvetarprogrammet, 180 hp

Programmet inleds med Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng (hp). Därefter följer en kurs om Personalarbete I, 22,5 hp där centrala områden som personalekonomi och psykologi, med inriktning mot organisations- och arbetslivsfrågor ingår. Sist denna termin ges kursen Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp som kompletterar med grundläggande perspektiv på personalarbete. Därpå följer kursen Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp. Termin fyra läser den studerande kursen Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp som tillhör huvudområdet rättsvetenskap och kursen Genus, Mångfald och Organisation, 7,5 hp. Den femte terminen läses Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp där även ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Som avslutning på programmet kan studenten läsa kurserna Personalarbete II, 15 hp och Personalarbetets praktik, 15 hp. I kursen Personalarbetets praktik ingår verksamhetsförlagda studier, som innebär att studenten självständigt under handledning genomför ett kvalificerat utredningsuppdrag på en utvald arbetsplats. Som alternativ kan studenten läsa en fristående kurs eller läsa en termin utomlands som utbytesstudent.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 65

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Linda Soneryd

Anmälningskod ORU-19406

Som personalvetare kan du arbeta både i företag och offentliga organisationer. Många arbetar även inom rekryterings- och bemanningsbranschen eller som konsulter med specifik kompetens inom till exempel arbetsrätt, rekrytering eller ledarskaps- och kompetensutveckling.

Termin 1: Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp.
Termin 2: Personalarbete I, 22,5 hp och Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp.
Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp.
Termin 4: Arbetsrätt för personalvetare, 22,5 hp samt Genus, mångfald och organisation, 7,5 hp.
Termin 5: Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp.
Termin 6: Personalarbete II, 15 hp och Personalarbetets praktik 15 hp.

För ytterligare information om innehåll i respektive kurs kan du söka fram kursplaner här.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du kan dock välja att justera den i viss mån. Rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Sociologi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Termin 5 skriver du ett självständigt arbete om 15 hp inom ramen för kursen Sociologi, kandidatkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Erasmus+

Termin 6 är en valbar termin. Då har du möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser vår kurs Personalarbetets praktik, 15 hp. Läs mer om att plugga utomlands här samt om stipendium för praktik inom Europa, se Erasmus+

Termin 6 har du möjlighet att läsa kursen Personalarbetets praktik, 15 hp. Denna kurs består av 10 veckors praktik på en arbetsplats som du själv väljer. Där genomför du självständigt under handledning ett projektarbete i form av ett kvalificerat utredningsuppdrag inom personalområdet. Du får chans att pröva dina teoretiska kunskaper och lära dig om yrket.

Filosofie kandidatexamen med Sociologi som huvudområde (180 hp).

Inom sociologin ryms olika forskningsinriktningar. En av de större inriktningarna är arbetslivsforskning som omfattar forskning om allt från hur människor upplever sina jobb till anställningsvillkor, organisation och ledarskap och studier om hur arbetsmarknaden fungerar.

studera.nu kan du söka fram programmet på ”hitta och jämför utbildning”. När du har fått upp informationen om programmet finns en direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även söka fram antagningsstatistik från tidigare terminer på uhr.se.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Malin Öberg

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Julia Eklöf på Spotify.

Julia fick drömjobbet på Spotify: ”Så roligt att jobba in en internationell miljö”

Julia Eklöf gick Personalvetarprogrammet på Örebro universitet och jobbar idag som Talent Acquisition Partner på Spotify. Till våren går flyttlasset till New York där nya utmaningar inom Spotify väntar.
– Allt fler företag inser hur viktiga HR-frågor är, säger hon.

Patrik Thoresson

Personalen är organisationens viktigaste tillgång

Varför sökte du Personalvetarprogrammet?
För mig var det självklart att studera vidare efter studenten. Men det krävdes sex år i arbetslivet och diverse äventyr inom idrottsvärlden för att mitt val av utbildning skulle växa fram.

Genom mina tidigare erfarenheter har jag utvecklat ett intresse för relationer och personalfrågor inom organisationer. Därför sökte jag Personalvetarprogrammet. Personalen är trots allt organisationens viktigaste tillgång.

Jag sökte Örebro universitet i första hand eftersom det var ett unikt tillfälle för mig att ”flytta hem” och kombinera idrott med studierna. Att universitetet och staden växer såg jag även som ett stort plus i kanten.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa med Personalvetarprogrammet är att det är en bred utbildning. Flera kurser är väldigt grundläggande och förberedande. En del kurser kan tyckas vara tunga och irrelevanta för stunden, tills den dag teorin visar sig i praktiken. Under de kurser som innehåller seminarier får vi studenter öppet diskutera och byta resonemang med varandra, vilket jag ser som väldigt givande och positivt. Av egen erfarenheter känns detta väldigt motiverade och jag har fått ett kvitto på att jag har valt rätt utbildning.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Intimt, trivsamt och naturnära.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Örebro är en liten men stor stad. Om du har tillgång till cykel tar du dig smidigt mellan centrum och campus på cirka tio minuter. Under dagtid erbjuder campusområdet flertalet restauranger och caféer. På fredagskvällar vallfärdar studenterna till hjärtat av campus – Kåren – som är studenternas nattklubb och drivs ideellt av studenterna. Örebro som stad erbjuder även närliggande natur och goda motionsmöjligheter.

Vad har du för framtidsplaner?
Mina framtidsplaner är naturligtvis att arbeta med personal- och organisationsfrågor. Med tanke på att programmet är relativt brett funderar jag även på att nischa mig inom något specifikt område. Detta innebär att jag i framtiden kan arbeta med både generella och mer specialiserade frågor.

Tips till blivande studenter?
Att läsa på universitetet är helt frivilligt, vilket innebär att allt ansvar ligger på dig som student. Det är inte som att läsa på gymnasiet och det krävs att du hittar din egen studieteknik, vilket kan vara lite besvärligt till en början. Men, att studera på universitetet innebär inte bara att hitta sin studieteknik, gå på föreläsningar och skriva tentor. Att studera på universitetet är en underbar tid, ett unikt tillfälle att knyta kontakter och nya vänskaper! 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.