Studenter nöjda med distansstudier visar forskning från Örebro universitet

Tre forskare utanför Örebro universitet.

Sirajul Islam, Kai Wistrand och Shang Gao ingår i forskargruppen som undersöker studenters inställning till distansstudier.

Studenter över hela världen har tvingats till distansundervisning på grund av coronapandemin. Nu visar forskning vid Örebro universitet att fyra av fem studenter vid europeiska lärosäten är nöjda med att arbeta på distans.
– Men många upplever begränsningar i tekniken, säger Sirajul Islam, docent i informatik.

Tillsammans med kollegorna Shang Gao och Kai Wistrand vid Örebro universitets forskningsmiljö om empiriska studier av informationssystem (CERIS) har Sirajul Islam genomfört en undersökning om effekterna av självstudier och distansarbete efter att världens lärosäten stängde sina byggnader i mitten av mars. Nu bjuder forskarna in till samarbete med andra forskare, och skapar det nya forskningstemat ICT for Crisis Management (ICT4CM).

90 frågor

Drygt 1 700 studenter från olika lärosäten i Europa – varav ungefär 300 från Örebro universitet – har svarat på Örebroforskarnas frågor. Undersökningen, som bestod av 90 frågor, gick att svara på via ett webbformulär under drygt 20 dagar i slutet av maj och början av juni.

– 85 procent av studenterna uppger att studierna går bra, och att de känner sig trygga med att studera via nätet. Men var tredje student rapporterar också att det finns tekniska hinder. Det handlar bland annat om långsamt internet, och brist på arbetsutrustning, säger Sirajul Islam.

Kommer att bli bra

Undersökningen visar också att de allra flesta, 93 procent, studerar hemifrån. Och trots uppkomna svårigheter på grund av coronapandemin svarar 95 procent av studenterna att de anser att situationen kommer att bli bra över tid.

Studien är tvärvetenskaplig och Örebroforskarna har samarbetat med psykologiforskare vid Wiens universitet i Österrike. Projektet planerar att i nästa steg publicera vetenskapliga artiklar och arrangera workshops i samarbete med europeiska forskare.

Två liknande studier har också utförts i Kina och Bangladesh.

Mer information om forskningsprojektet finns här på engelska (pdf).

Text: Mikael Åberg
Bild: Privat