Testar ny behandling för stress och smärta i primärvården

Katja Boersma

Katja Boersma

– Psykisk ohälsa och smärta som går hand i hand är svårt att behandla. Samsjukligheten blir ett hinder, säger Katja Boersma, professor vid Örebro universitet. Hon är en av forskarna bakom en ny behandling som nu ska testas i primärvården. För detta har hon fått 3,7 miljoner kronor från Afa försäkring.

Idag är psykisk ohälsa, särskilt stress, ångest och depression, en av de främsta orsakerna till långvarig sjukfrånvaro. Problemen är vanligare bland kvinnor men drabbar också män.

Forskarnas mål är att människor inte ska hamna i långa sjukskrivningar och vill förebygga det genom att använda en behandling som adresserar både psykisk ohälsa och somatiska hälsoproblem som till exempel smärta.

Framgångsrik i initiala studier

– I studien ska kliniker utbildas till att använda vår modell för att behandla patienter med problem som stress, ångest, sömn, depression och smärta, säger Katja Boersma, professor i psykologi.

Behandlingen har redan visat sig vara framgångsrik i initiala studier. Nu ska forskarna alltså undersöka om behandlingen är lika effektiv när de inför den i primärvården.

86 patienter kommer delta i projektet, som startar 1 juli 2020 och sträcker sig över tre år. I projektet ingår även forskarna Steven Linton, Ida Flink och Hugo Hesser.

Text: Linda Harradine
Foto: Kicki Nilsson, ICON