Tidig behandling för att ge patienter med IBD ett bättre liv

Jonas Halfvarson

Jonas Halfvarson

Mycket tyder på att inflammationen i mag-tarmkanalen uppstår flera år innan människor får besvär av IBD och att de redan då behöver starta en förebyggande behandling för att hålla sjukdomen tillbaka. Örebroprofessor Jonas Halfvarson har fått 4,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att göra detta möjligt.

– Om vi kan identifiera markörer som talar om för oss vem som kommer utveckla sjukdomen i framtiden så kan det bli möjligt att hindra att den uppkommer eller åtminstone förskjuta insjuknandet framåt i tiden – så man blir sjuk senare i livet, säger Jonas Halfvarson, professor i medicin vid Örebro universitet.

I Sverige har mer än 61 000 människor en inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. De utvecklas ofta tidigt i livet, redan mellan 15 och 35 års ålder, och medför livslång medicinering, sjukhusvård, nedsatt arbetsförmåga, behov av kirurgi och kraftigt negativ inverkan på livskvalitet.

Kan sällan bromsa sjukdomen

– Många patienter drabbas hårt eftersom nuvarande behandlingar sällan kan bromsa sjukdomen, säger Jonas Halfvarson.

Som en konsekvens orsakar sjukdomarna även höga samhällskostnader. Den årliga kostnaden för enbart Crohns sjukdom i Europa överstiger 225 miljarder kronor.

I det här projektet ska Jonas Halfvarson undersöka vilka proteiner som är specifika för individer som utvecklar IBD. Han ska också beskriva vad som händer i tarmen innan patienten får symptom och kartlägga hur både arv och miljö påverkar utvecklingen.

Tvillingregistret

För att göra detta har han tillgång till både regionala och nationella biobanker och ska jämföra prover från tvillingar med IBD, deras friska tvillingsyskon och friska individer.

– Utifrån de identifierade proteinerna, individernas arvsmassa, ålder och kön kommer jag sedan att identifiera och validera biomarkörer för framtida insjuknande i IBD. 

– Min vision bortom fem år är att kunna införa de nya biomarkörerna i den kliniska vardagen. Jag hoppas att vi i framtiden kan förbättra prognosen för människor med IBD, minska risken för komplikationer och därmed öka deras livskvalitet, säger Jonas Halfvarson.

Text: Linda Harradine
Foto: Icon, Kicki Nilsson

Proverna kommer att analyseras med ultramoderna metoder och arbetet sker i nära samarbete med nationella och internationella forskare. Resultaten analyseras med hjälp av integrerad bioinformatik, där olika former av information analyseras tillsammans för att identifiera en sammanvägd signatur av biomarkörer som kan användas för att identifiera individer som är på väg att utveckla sjukdomen.