Vetenskapsrådet och Örebro universitet tar gemensamt initiativ om forskningskommunikation

Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet och Sara Arvidson, kommunikationschef på Örebro universitet. I bakgrunden syns tv-skärmar.

Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet och Sara Arvidson, kommunikationschef på Örebro universitet.

Vetenskapsrådet och Örebro universitet ska göra framtidens forskare bättre rustade att kommunicera sin forskning. En expertgrupp ska ta fram förslag på hur träning i kommunikation kan bli en naturlig del av svensk forskarutbildning.

Forskning och vetenskapligt grundad kunskap spelar en allt viktigare roll i samhället – inte minst i tider av falska fakta och ökad polarisering. Här har universitet och högskolor en viktig uppgift. Enligt högskolelagen ska lärosäten samverka med det omgivande samhället och verka för att forskningsresultat når ut och kommer till nytta.

Idag är kommunikationsträning inte en obligatorisk del av forskarutbildningen, även om flera lärosäten erbjuder kurser i kommunikation. Därför tar Vetenskapsrådet i samarbete med Örebro universitet nu ett initiativ som ska göra framtidens forskare bättre rustade att kommunicera sin forskning.

– Att nå ut och berätta om forskning och forskningsresultat är en viktig del av forskningsprocessen och många forskare är väldigt bra på det. Detta initiativ stärker utvecklingen och samordnar insatser nationellt, så att fler unga forskare får möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens inom ramen för forskarutbildningen, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Ska testas vid Örebro universitet

Vetenskapsrådet, som har ett övergripande ansvar för att samordna kommunikation om forskning och forskningsresultat, har bjudit in ett antal experter för att diskutera hur kommunikation och dialog om forskning med aktörer utanför akademin kan bli en naturlig del av forskarutbildningen.

Målet är att ta fram ett förslag på hur lärosäten kan inkludera kommunikation i forskarutbildningen. Förslaget ska i ett första skede testas på Örebro universitet.

– Det är väldigt roligt att Örebro universitet får chans att vara med och bidra till den här viktiga utvecklingen. Vi vet att många av våra forskare brinner för att få berätta om sin forskning och nå ut, men vi vet också att många efterfrågar fler verktyg och mer övning för att känna sig trygga i mötet med media och andra målgrupper. Vi kommer att göra en pilotutbildning under 2021, där forskare och kommunikatörer samarbetar för att skapa denna träning för doktorander, säger Sara Arvidson, kommunikationschef vid Örebro universitet.

Här kan du läsa om mer om initiativet.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Johanna Hanno och Ulla-Carin Ekblom.

De experter som ingår i gruppen:

Docent Anna Jonsson, forskare i företagsekonomi, Lunds universitet/Stockholms universitet

Docent Andrea Spehar, forskare i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Docent Armita Golkar, forskare i psykologi, klinisk neurovetenskap, Stockholms universitet/Karolinska institutet

Caroline Runéus, kommunikationsdirektör, Lunds universitet

Christina Dahlgren, chef för konst och kultur samt tidigare chef för forskningskommunikation, Linnéuniversitetet

Professor Elisabet Nihlfors, forskare i pedagogik, Uppsala universitet

Professor Jesper Falkheimer, forskare i strategisk kommunikation, Lunds universitet

Professor Jonas Stier, forskare i socialt arbete, Mälardalens högskola

Bitr. professor Josefina Syssner, forskare i kulturgeografi, Linköpings universitet

Professor Leif Runefelt, forskare i idéhistoria, Södertörns högskola

Professor Magnus Boström, vice dekan och forskare i sociologi, Örebro universitet

Docent Robert Lagerström, forskare IT-säkerhet, KTH och ledamot Sveriges unga akademi

Sara Arvidson, kommunikationschef, Örebro universitet

Anna Maria Fleetwood, rådgivare externa relationer, Vetenskapsrådet