”Vi kämpar med att göra tillvaron begriplig”

Gustav Westberg

Gustav Westberg är doktor i nordiska språk och forskare i svenska språket vid Örebro universitet.

På grund av coronapandemin pågår en kamp om hur vi ska förstå vår verklighet. Det skriver Gustav Westberg, doktor i nordiska språk, i DN Kultur.

Kampen förs till stor del genom de begrepp vi väljer att använda. När vi till exempel väljer att benämna coronapandemin som en kris väljer vi samtidigt bort andra benämningar på händelsen, menar Gustav Westberg, doktor i nordiska språk och forskare i svenska språket vid Örebro universitet.

– Eftersom språket är vårt främsta verktyg för att göra vår värld begriplig finns det all anledning att reflektera över det språkbruk vi använder oss av för att beskriva och förstå det som nu sker, skriver Westberg.

Han pekar på att politiker i flera länder väljer att benämna coronaviruset som ett hot som kommer utifrån, och att de språkliga valen spär på rädsla och förstärker ett tänk av vi och dom. Gustav Westberg efterlyser ett politiskt språk som manar till enighet istället för splittring.

Hela texten kan du läsa här.