Vill skapa företagsboom kring framgångsrik forskning

Hans Sollerman tittar in i kameran, till höger om honom syns Örebro universitet.

Hans Sollerman, ordförande i Örebro universitet Holdings investeringsråd, ser stor potential för att nya företag ska kunna växa fram kring lärosätets forskning.

Ett nytt investeringsråd ska hjälpa forskare och studenter att förverkliga sina idéer och skapa nytta i samhället. Rådets ordförande, Hans Sollerman, ser tre områden där han tror Örebro universitet har extra stor potential: mat och hälsa, AI och medicin.
– Min dröm är att vi ska hitta en nisch där vi blir världsledande inom viss forskning och som resulterar i mycket spin-offs i form av företag.

På landets universitet finns massor av kunskap, forskningsresultat och kompetens som har potential att skapa värde och nytta i samhället. För att förverkliga den potentialen har staten beslutat att inrätta innovationskontor och holdingbolag, som universiteten förvaltar.

Innovationskontorens roll är att möta studenter, forskare, professorer och andra anställda för att bedöma om deras idéer är innovativa och kan komma samhället till nytta. När det sedan börjar bli dags att ta idéerna till nästa steg och i vissa fall starta bolag, kommer holdingbolagen in i bilden.

Örebro universitet Holding AB har under många år haft en framgångsrik metod och process för att identifiera och stötta innovativa idéer. Däremot har arbetet med att hantera egna investeringar och locka externa investerare hamnat lite mer i bakgrunden.

”Starkt inflöde av innovationer”

Det ska det nya investeringsrådet – som består av Hans Sollerman, ordförande, Anna Ragén, koncernchef för Örebro universitet Holding AB, Pirkko Tamsen, styrelsemedlem i Örebro universitet Holding AB, och Helena Melander Bergström, verksamhetsansvarig för ORU Innovation – ändra på.

– Det kommer in jättemycket bra idéer till innovationskontoret på Örebro universitet, i fjol tror jag det var mellan 50 och 70 idéer. Så det finns ett väldigt starkt inflöde av innovationer och forskning som man kan ta till nästa steg. Då, när man ska göra något slags bolag av det, så krävs en viss kompetens och där kan vi, som har arbetat med att starta och driva bolag, hjälpa till. Det är så vi kan se till att forskning och innovation verkligen kommer samhället till nytta, säger Hans Sollerman.

Hans Sollerman är entreprenör ut i fingerspetsarna och har startat och drivit ett antal bolag under sin karriär. Det senaste, E-man, började med två anställda och slutade – när han sålde det – med 115 anställda i Sverige, 25 i Indien och 25 i Filipinerna. I dag jobbar han som investerare och sitter bland annat med i styrelsen för Örebro universitet Holding AB.

Investeringsrådet har under de första månaderna arbetat med att sätta grunden; en investeringspolicy, tydliga mål och avkastningskrav på investeringar, en investeringsstrategi och grundprinciper. Nu ses rådet ungefär en gång i månaden för att driva arbetet vidare.

– Vi hanterar alla investeringar i en portfölj. Vi tittar på insatt kapital och följer utvecklingen varje månad. Vi jobbar också hårt med att bygga ett nätverk med externa investerare, vi har satt som mål att ha ett nätverk med 50 investerare. Så när forskaren eller studenten har börjat förpacka sina idéer och lösningar ska vi ha ett helt gäng med kompisar som kan vara med att finansiera eller hjälpa till med management eller annan kompetens.

”Vill att universitetet inom 20 år har en fond på 100 miljoner”

Vad är din vision för investeringsverksamheten?

– Jag vill att universitetet inom 20 år ska ha en fond på 100 miljoner kronor, där vi själva kan hantera våra innovationer och forskningsresultat och göra dem till framgångsrika bolag. Det kan växa upp många goda företag runt universitet, som kan driva hela regionen framåt. Min dröm är att vi ska hitta en nisch där vi blir världsledande inom viss forskning och som resulterar i mycket spin-offs i form av företag.

Vilka forskningsområden tror du har den potentialen?

– Jag ser tre områden som jag verkligen tror på och där vi har stora möjligheter att bli väldigt duktiga. Det ena är mat och hälsa, där tror jag man är någonting på spåret som är jätteintressant. Det andra är AI-forskningen, där Örebro blivit en nationell AI-nod i Sverige. Sedan tror jag även på forskningen runt medicin.

Finns det några hinder på vägen?

– Den stora frågan är kapitalförsörjning. Vi måste se till att staten skjuter till ett rejält investeringskapital till holdingbolagen. Vi måste ha ett eget kapital för att vi verkligen ska kunna skapa samhällsnytta, säger Hans Sollerman.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Martin Larsson och Örebro universitet