4,5 miljoner till forskning om kopplingen mellan bostadsområden och brott

Brittany Evans utanför Biblioteket, Campus Örebro.

Brittany Evans.

Kriminologiforskaren Brittany Evans har fått 4,5 miljoner från Vetenskapsrådet för att studera samband mellan bostadsområden samt brottslighet och missbruk. Målet är att bidra med ny kunskap som kan användas i interventionsarbetet på nationell nivå.

Brott och missbruk är stora problem i dagens samhälle, särskilt i städer. Samtidigt har bostadsområdenas sociala struktur länge ansetts vara en av de viktigaste faktorerna som kan kopplas till brottsligt beteende och missbruk av substanser.

– Med tanke på den ökade urbaniseringen som sker över hela världen måste vi öka vår förståelse för brott och missbruk för att kunna möta de utmaningarna i vårt samhälle, säger Brittany Evans, lektor i kriminologi vid Örebro universitet.

Under studiens gång ska hon analysera hur områdens socioekonomiska status, etnisk sammansättning, bostadsrörlighet och befolkningstäthet kan kopplas till brottslighet och missbruk av substanser. Målet är att undersöka tänkbara underliggande mekanismer bakom dessa samband, till exempel familjefaktorer.

– En ökad förståelse om dessa samband kommer att bidra med ny kunskap som kan användas i interventionsarbete, dels på nationell nivå, dels på kommunnivå.

Tidigare studier om hur bostadsområdenas sociala struktur är relaterad till kriminellt beteende och missbruk har flera begränsningar.

– Exempelvis har brott och missbruk inte analyserats tillsammans och man har inte tagit hänsyn till könsskillnader. Denna studie kommer att resultera i en omfattande och mer systematisk analys av potentiella samband, säger Brittany Evans.

Text och foto: Jasenka Dobric