Ahmed Amers avhandling stöttar behandling av barn i utvecklingsländer

Ahmed Amer i sitt arbetsrum

– Det är jätteviktigt att barnen får hjälp och vi vet att många barn med funktionsnedsättning bor i utvecklingsländer, säger Ahmed Amer.

Arbetsterapeuten Ahmed Amer har utvecklat en enkät som ska hjälpa barn att få rätt behandling. Den finns nu på 14 språk och är klar att användas i utvecklingsländer.
Det är ett resultat av hans doktorsavhandling vid Örebro universitet om funktionsnedsättningar i handen.

Barnen som ingick i studien hade olika funktionsnedsättningar:

Dysmeli – en del av armen eller handen saknas. Vissa av de barnen har en protes.

Hemiplegi – en CP-skada där barnet har en halvsidig förlamning.

Plexusskada – en slitskada som uppkommit på armens nervfläta.

– För att få en bra habilitering behövs mätinstrument för att bedöma aktivitetsförmågan i handen. Med min uppdaterade enkät kan vi sätta in rätt habiliteringsinsatser för de här barnen, säger Ahmed Amer, legitimerad arbetsterapeut vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Örebro.

Ahmed Amer har utvecklat två enkäter. Den ena är ”Children hand-use experience questionnaire”, CHEQ, som används i vården för barn med funktionsnedsättning i ena handen, och mäter deras upplevelse av sin handförmåga.

Insatser beror på skadorna

Enkäten finns nu på fjorton språk utöver originalspråket svenska. I utvecklingsländer är det många gånger både brist på enkäter av det här slaget och rehabiliteringsmottagningar.

– Det är jätteviktigt att de barnen får hjälp och vi vet att många barn med funktionsnedsättning bor i utvecklingsländer, säger han.

Habiliteringsinsatserna varierar beroende på vilken diagnos barnet har. En del av barnen har en CP-skada och andra har bara en hand. Barnets förmåga när de ska använda handen bedöms och habiliteringsinsatsen anpassas efter det. Enkäten CHEQ innehåller 30 aktiviteter och är indelad i två åldersspann. I den yngre åldersgruppen är barnen mellan 3 och 8 år.

– Vi anpassar aktiviteter så att vi kan se hur barnet använder sina händer. Vi brukar fråga de barn som har två händer om de använder båda. Habiliteringen syftar till att vi ska hjälpa till så att de kan använda båda händerna så mycket som möjligt. En övning vi brukar göra är att barnen får visa om de kan plocka isär Lego Duplo eller Lego.

"Hur äter du pannkakor?"

I den äldre åldersgruppen, mellan 6 och18 år, kan det handla om hur barnen och ungdomarna använder kniv och gaffel. För varje aktivitet ställs olika delfrågor.

– De kan få frågor om vilken teknik de har när de äter pannkakor på skollunchen. Tekniken kan se olika ut beroende på vad de äter och kan vara annorlunda vid exempelvis en kötträtt, säger han.

Den andra enkäten är en ugandisk version av Pediatric Evaluation Disability Inventory, PEDI-UG. Den används mest i Uganda, men även i andra länder i Afrika, och ska bli tillgänglig för fri användning framöver. Enkäten mäter barnets förmåga att utföra olika dagliga aktiviteter, exempelvis hygien och att kommunicera med andra. Andelen barn med funktionsnedsättning är högre i Uganda jämfört med i Sverige.

Text och foto: Elin Abelson