AI hjälper oss att skapa hållbara städer

Digital bild över Örebro.

Här är en bild från Örebro kommuns digitala tvilling som använder data för att ta fram analyser och simuleringar.

Digitalisering kan användas för att skapa hållbara och effektiva städer. Med hjälp av AI kan vi få insikt utifrån otroliga mängder information som inte går att analysera med traditionella metoder.

Hållbar stads- och samhällsutveckling är en av de fem strategiska riktningarna inom samverkansplattformen AI Impact Lab vid Örebro universitet. En samarbetspartner är Örebro kommun där digitaliseringsstrategen Sascha Benes jobbar.

– Arbetet med smarta städer i Örebro kommun är i sin linda. Trots att digitaliseringen började ta fart på 90-talet är det först under det senaste decenniet som man har börjat prata om smarta städer i större utsträckning, säger han.  

Olika kriterier

Kriterierna för vad en smart stad ska innehålla varierar, och en stor del av arbetet handlar om att använda realtidsdata i kombination med befintliga data för att ta fram analyser och simuleringar. Informationen kommer många gånger från sensorer som registrerar bland annat rörelsemönster, trafikflöden och vattennivåer.

– Målet med det strategiska området hållbar stad- och samhällsutveckling är omställningen som måste ske för att våra städer ska möta målen att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med minst 55 procent till 2030. Satsningarna kräver nya innovationer och bred samverkan, säger Mikael Klintberg, verksamhetsledare AI Impact Lab.

När tekniken används för att effektivisera och automatisera går det också att frigöra resurser. Och för att utveckla en smart stad krävs samarbeten. Därför har man i Örebroregionen startat nätverket Ett Sammankopplat Örebro – där Örebro universitet samarbetar med bland andra Örebro kommun, Alfred Nobel Science Park, Örebroporten, Öbo och Kumbro.

Digital tvilling

Ett högintressant område inom AI och samhällsutveckling är så kallade digitala tvillingar – där man gör en 3D-modell av byggnader, områden eller hela städer. I modellen använder man data från den smarta staden.

– Om data är den nya oljan kan AI vara motorn i det hela, och den digitala tvillingen ett sätt att interagera. Detta ekosystem av lösningar kan i framtiden hjälpa oss med planering och drift av stan, säger Sascha Benes.

Om man till exempel vill göra om en gata för bilar till cykelgata skulle man i framtiden kunna simulera hur det påverkar trafikflödena med hjälp av artificiell intelligens. Med hjälp av trafikflödesinformation går det också att räkna ut risk för trafikolyckor, och hur andra gator skulle påverkas om en gata stängdes av för bilkörning.

– Vi kan också fånga upp saker som vi inte har någon statistik på nu, till exempel en korsning där det är nära att trafikanter krockar med varandra. Om cyklister upplever platsen som otrygg skulle vissa kanske välja att inte cykla där. Med hjälp av underlaget skapar vi tryggare platser, säger Sascha Benes.

Flera projekt

Vid Örebro universitet drivs ett antal forskningsprojekt med kopplingar till digitala tvillingar.

– Vår roll på AI Impact Lab är att hjälpa forskare och olika samarbetspartner att komma i kontakt med varandra. När vi samverkar med Örebro kommun och andra aktörer jobbar vi för att möta samhällsbehov och underlätta användningen av AI, säger Mikael Klintberg.