Artificiell intelligens som hjälp att bekämpa mobbning i skolan

Björn Johansson framför en träddunge

Björn Johansson bidrar med forskningen till projektet med att använda AI för att bekämpa mobbning.

Artificiell intelligens, AI, ska kunna användas i arbetet mot mobbning. Det är målet med ett nytt projekt.
– Vi kan få en helt ny möjlighet att använda samlade kunskaper och agera snabbt för barnens bästa, säger Björn Johansson, forskare som leder den vetenskapliga delen av projektet som fått 1,9 miljoner kronor av Vinnova.

”Mobbningens digitala tvilling” är ett samarbete mellan Örebro universitet, stiftelsen Friends och it-företaget TietoEVRY. Björn Johansson har lång erfarenhet av forskning om mobbning och arbetet med att förebygga mobbning. Han bedömer att projektet kan ge skolorna ett verktyg att ingripa snabbt. En halv miljon kronor av forskningsanslaget går till Örebro universitet.

– Skolorna jobbar mycket mot mobbning. Men det tar tid för dem att utreda. Risken finns att insatserna dröjer och dessutom att kunskapen inte går att använda vid nästa tillfälle, säger han och konstaterar att även forskningen tar tid.

Uppgifter från olika källor

I detta projekt ska forskning om mobbning och nya data från åtta pilotskolor kombineras med artificiell intelligens, AI. TietoEVRY ska ta fram en så kallad digital tvilling som ska samla ihop data från olika källor till en AI-bank av kunskap som kan återanvändas.

Målet för projektet är en prototyp, men på sikt kan en digital tvilling bli ett effektivt verktyg för skolorna i arbetet mot mobbning hoppas Björn Johansson – och exemplifierar med ”kaos i en klass”. Det kan handla om att dela en klass eller sära på enskilda elever.  Insatserna skiljer sig om det handlar om flickor eller pojkar.

– Det finns inte en metod som fungerar på allt och vi klarar dessutom inte av att hålla koll på alla faktorer i våra modeller. En digital tvilling kan ta in så mycket mer och skolorna skulle kunna testa olika insatser i realtid i den digitala tvillingen för att veta hur man ska agera, säger han.

"Helt rätt steg för oss att ta"

Maja Frankel, generalsekreterare på Friends, konstaterar att det idag är något av ett lotteri om ett barn går på en skola där det finns ett systematiskt trygghetsarbete – vilket det ska göra enligt lag:

– Det är helt rätt steg för oss att ta hjälp av digitalisering för att nå målet med en likvärdig och trygg skolmiljö för alla barn, säger hon.

Niclas Hansson på TietoEVRY ser stor potential med projektet:

– Digitaliseringen förändrar samhället på många områden, men i skolan står man och stampar trots att det rent tekniskt går att jobba smartare, säger han.

Varje år utsätts 60 000 barn för mobbning i svenska skolor och i takt med att alltmer tid tillbringas online har utsattheten ökat.

Text: Maria Elisson
Arkivfoto: Isabell Borgencrantz