Nya AI-projektets mål: autonoma undervattensrobotar med både ögon och armar

Da Sun i robotlabbet.

”Det vi behöver göra är att ge robotarna syn, genom att kombinera maskininlärning och datorseende”, berättar AI-forskare Da Sun, som är teknisk ledare för pilotprojektet Tsuma.

Operationer med undervattensrobotar är avancerade. Om robotarna blev mer autonoma skulle ett jobb som i dag tar många minuter kunna kortas ned avsevärt. Det kan i sin tur få stor betydelse både för dykarnas och operatörernas arbetsmiljö, som för möjligheterna att exempelvis motverka ett pågående oljeläckage under vatten. I AI-projektet Tsuma samarbetar forskare vid Örebro universitet med Saab.

Det regionala utvecklingsprojektet AI.ALL koordineras av AI Impact Lab vid Örebro universitet, och sker i samverkan med Region Örebro län och Alfred Nobel Science Park. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Örebro län, Örebro universitet, Epiroc och Saab.

EU-logga och texten Europeiska regionala utvecklingsfonder.

Saabs dotterbolag Seaeye tillverkar undervattensrobotar, det vill säga farkoster med sensorer och manipulatorer för undervattensbruk. De kan användas till många olika operationer under vatten, förklarar Gert Johansson, som sitter med i teknik- och innovationsledningen på Saabs affärsområde Dynamics.

– Det kan handla om att inspektera ledningar eller andra installationer som ligger på botten, utföra underhåll och service eller göra olika typer av marina inspektioner. Fördelen är att undervattensrobotarna kan gå ned på besvärliga djup och förhållanden, vilket minskar riskerna för mänskliga dykare.

Saabs vision: Helt autonoma undervattensrobotar

Saab har samarbetat med AI-forskare vid Örebro universitet tidigare. Nu bygger man vidare på det arbetet genom pilotprojektet Tsuma (Teleoperating Systems for Underwater Manipulator Arms), som ska pågå till mars nästa år.

Gert på Saab.

Autonoma undervattensrobotar skulle möjliggöra mer avancerade arbeten och undvika fler besvärliga och farliga jobb för dykare, berättar Gert Johansson på Saab.

Saabs vision är att ha möjlighet till helt autonoma undervattensrobotar som klarar av att arbeta utan mänsklig inblandning. Det ligger dock långt in i framtiden. Projektet Tsuma handlar om att ta några steg på vägen mot visionen.

– Operatören som fjärrstyr en manipulator på en undervattensrobot har många utmaningar. Det är dålig sikt, vattenströmmar, svårt att bedöma avstånd och också svårt att uppfatta krafter och belastningar samtidigt som det finns en fördröjning i rörelsen mellan joysticken och roboten. Den här fjärrstyrningen vill vi underlätta, genom att låta tekniken sköta en del av de problem man stöter på. Vi vill helt enkelt bygga en hjälpfunktionalitet för operatörerna, vilket gör att vi kan utföra mer avancerade arbeten och undvika fler besvärliga och farliga jobb för dykare, säger Gert Johansson.

Tsuma är en del av det större projektet AI.ALL. Syftet med AI.ALL är tvådelat: Dels att ge forskare möjlighet att validera och applicera idéer inom artificiell intelligens genom att arbeta tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Dels att hjälpa näringsliv och offentlig sektor att accelerera sitt användande av AI.

Behöver gå ett steg längre än de AI-metoder som finns i dag

Teknisk ledare för projektet är Da Sun, forskare i datavetenskap vid Institutionen för naturvetenskap och teknik, och han ser flera intressanta utmaningar ur ett forskningsperspektiv.

– Det vi behöver göra är att ge robotarna syn, genom att kombinera maskininlärning och datorseende. På så sätt kan robotarna själva se hur de på bästa sätt ska hjälpa operatören att utföra arbetet. För att lyckas med det måste vi utveckla avancerade algoritmer, som går ett steg längre än de AI-metoder som finns i dag, för att bättre kunna styra och koordinera robotarna, säger Da Sun och fortsätter:

Da Sun.

Da Sun.

– Operatörerna på Saab och Seaeye måste i dag ägna väldigt lång tid bara åt att flytta varje enskild robot till rätt position. Det kräver både hög kompetens och mycket arbetstid. Målet för det här projektet är att underlätta för operatörerna, så att de snarare känner att den här processen är enkel och snabb, eftersom robotarna själva vet vad de ska göra. Vi ska bara kunna säga till roboten: ”Gå dit och gör det här”, så ska den göra det.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Jesper Eriksson och Saab