Bakgrund spelar roll för hur ser elever uppfattar fysisk beröring av idrottslärare

Annica Caldeborg vid löparbanor

Annica Caldeborg

För tjejer med invandrarbakgrund kan en manlig lärare i idrott och hälsa med en liknande bakgrund innebära ett spänt förhållande.
Det problem finns inte på samma sätt med en manlig lärare med svensk bakgrund. Det visar Annica Caldeborg i sin doktorsavhandling i idrottsvetenskap.

 – Tjejerna vittnar om en oro för att manliga lärare i idrott och hälsa med samma bakgrund som de själva skulle tycka det var fel med fysisk beröring, säger Annica Caldeborg.

I Annica Caldeborgs avhandling är utgångspunkten elevernas perspektiv på fysisk beröring i skolans undervisning i idrott och hälsa. Tidigare forskning i ämnet har mest handlat om lärare och idrottsledare, om deras roll och deras uppfattningar.

 – Resultatet av dessa studier visar att det finns en oro för att ta i eleverna eftersom lärare är rädda för att anklagas för sexuella trakasserier, säger Annica Caldeborg.

Hon har vänt på perspektivet. Avhandlingen bygger på intervjuer med gymnasielever, både flickor och pojkar - med svensk bakgrund och med invandrarbakgrund.

 – Kvinnliga elever med invandrarbakgrund säger att manliga lärare med samma kulturella bakgrund skulle kunna ha särskilda förväntningar på unga kvinnor, säger Annica Caldeborg.

De intervjuade unga kvinnorna anser däremot att fysisk beröring av en manlig lärare med svensk bakgrund inte är lika laddat.

 – De uppskattar och förväntar sig att få hjälp av läraren, bara de förstår varför. Det handlar om situationen - och dessutom skiljer sig uppfattningen mellan personer, säger Annica Caldeborg.

Hon visar att det uppstår en spänning mellan kvinnliga elever och manliga lärare, när de kvinnliga eleverna börjar se sig själva som unga kvinnor.

 – Det kan uppstå funderingar om beröringen från en manlig lärare kan betyda något annat än att bara vara ett pedagogiskt verktyg.

Fysik beröring är oundviklig i många delar av undervisningen i idrott och hälsa. Det handlar till exempel om säkerhet, som att läraren greppar tag i tröjan för att hjälpa till i en volt.

Annica Caldeborg pekar även på andra tillfällen där fysisk beröring ligger nära: att trösta med en kram, att fira med en high five eller att linda en vrickad fot.

Annica Caldeborg hoppas att hennes avhandling kan leda till en mer öppen och nyanserad diskussion om fysisk beröring, nu när elevröster också finns med.

 – Det finns många uppfattningar. För en del lärare är fysisk beröring inget att diskutera, medan andra ser det som ett problem, säger hon, och pekar på att kroppskontakt också berör många andra yrkesgrupper: läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor och personal i äldreomsorgen – för att nämna några.

Text och foto: Maria Elisson