Behandling mot kroppsmissnöje gav bättre resultat än den vanliga behandlingen mot ätstörningar

Maria Fogelkvist

Behandling mot kroppsmissnöje gav bättre resultat än den vanliga behandlingen för ätstörningar. Det visar psykologen Maria Fogelkvist i sin doktorsavhandling i medicin.
– Många av deltagarna beskrev efter behandlingen att de kände sig helt friska, eller att de upplevde sig mer fria från ätstörningen. Det ger hopp om att det går att komma dit, säger Maria Fogelkvist

Behandlingen ges i grupp, och bygger på ACT, Acceptance and commitment therapy, som är en sorts kognitiv beteendeterapi.  Maria Fogelkvist har i sin avhandling utvärderat denna behandling för kroppsmissnöje för patienter med ätstörning. Granskningen omfattade både effekten av behandlingen och deltagares reflektioner.

Region Örebro län använder ACT sedan elva år tillbaka. Varje termin startar en grupp med mellan 4 och 8 deltagare, som sedan träffas varje vecka i tre månader.

– Jag intervjuade deltagare som fullföljt behandlingen som berättade att behandlingen var krävande och gav många insikter, och att den överlag upplevdes som en hjälp, säger Maria Fogelkvist.

Betydelsefullt att träffas i grupp

Flera av deltagarna beskrev att de varit motiverade att lägga ner den tid och energi som krävdes för att behandlingen skulle kunna hjälpa. De beskrev specifika processer i behandlingen och på vilket sätt de varit till hjälp. De berättade också att det var betydelsefullt att träffas i grupp, att dela erfarenheter med andra med liknande svårigheter och upplevelser.

– Våra deltagare hade olika upplevelser av besvär kopplat till sin kropp, och även olika önskemål om förändring efter behandling. Min forskning visar att  behandlingen verkar kunna möta den enskilde individens svårigheter. Många beskrev att de fortsatte att använda sig av strategier från behandlingen även efter att den var avslutad, berättar hon.

Resultaten visar att behandlingen är till hjälp för patienter med ätstörning som kommit en bit på vägen mot att bli friska, men där kvarvarande besvär kopplat till kroppen hindrar fortsatt förbättring.

Fortsätter efter behandlingen

Resultaten visar också att skillnaden i symtom mellan de som fått ACT-behandlingen och vanlig ätstörningsbehandling främst yttrar sig över tid.

 –Det tyder på att deltagarna fortsätter att använda sig av de processer eller verktyg som de tagit del av under behandlingen även efter att de avslutat behandlingen, säger Maria Fogelkvist.

För individer med ätstörning och kroppsmissnöje är det vanligt med olika typer av undvikanden för att slippa ångest och andra obehagliga upplevelser. Ett exempel är inte gå till badhuset, även om personen tycker om att simma. Rädsla för ångesten de förknippar med att exponera sin kropp i ett badhus tar över.

 – Behandlingen ger strategier för att kunna utmana den typen av undvikanden, och att undersöka hur olika ordval, hur man uttrycker sig i tanke eller i tal, kan påverka upplevelser och beteenden, säger Maria Fogelkvist.

Hennes studier visar att behandlingen över tid kan ge minskat behov av specialiserad ätstörningsvård, leda till en minskning av symtom av ätstörning och kroppsmissnöje. Behandlingen kan också leda till att patienter deltar i aktiviteter som ger en ökad livskvalitet.

Text oh foto: Elin Abelson