Bilister får testa elcykel gratis

En man och kvinna leder varsin cykel på campus. Loggor i nederkant på bilden: Region Örebro län, EU, Örebro studentkår och Örebro universitet.

Nu får bilister som vill prova elcykel en möjlighet att göra det – gratis. 30 studenter och medarbetare vid Örebro universitet kommer att erbjudas en fri testperiod på två veckor under hösten.

Målet är att de studenter och medarbetare som åker bil till universitetet ska få möjlighet att prova ett mer miljövänligt alternativ för resor. På grund av pandemin genomförs testet under hösten i mindre omfattning med två testperioder. Till våren planeras ytterligare sex testperioder.

Den som vill prova elcykel redan i höst ska göra en intresseanmälan senast den 10 september. Satsningen sker i ett samarbete mellan Örebro universitet, Örebro studentkår och Region Örebro läns EU-projekt Fossilfritt 2030 - Rena resan.

– Universitetet har som mål att verka för att fler reser hållbart till och från arbete och studier. Vi vill hjälpa våra medarbetare och studenter att spara tid och kraft genom att de ställer bilen och provar en elcykel, säger Louise Åhlman, verksamhetsutvecklare inom miljö och klimat vid Örebro universitet.

Louise Åhlman.

Louise Åhlman.

– Örebro studentkår arbetar för att påverka universitetet för att hitta bra lösningar för hållbar utveckling. En del av det är att visa miljövänliga sätt att transportera sig på, säger Ida Björklund, vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Örebro studentkår.

Elcykeln – ett smidigt transportmedel i cykelstaden Örebro

Elcykeln kan vara ett alternativ för den som brukar välja bilen för att vägen känns för lång att cykla med en vanlig cykel. Med elassistans reglerar cyklisten hur stor hjälp cykeln ska ge och längre sträckor kan framföras på kortare tid. Genom att cykla sparar man pengar och får motion. Om färre reser med bil ökar trafiksäkerheten, bullret minskar, det blir färre skadliga partiklar i luften och minskade koldioxidutsläpp.

Ida Björklund.

Ida Björklund.

– I Örebro är det lätt att ta sig fram med cykel. Vi ser det här som ett bra tillfälle för studenter att få prova och känna om elcykeln är en bra investering och ett alternativ till bil, säger Ida Björklund.

– Vi är fortfarande inne i en pandemi och mycket av verksamheten bedrivs delvis eller helt på distans. Men de som väljer att testa elcykel i höst kan ändå få en känsla för om det kan bli en ny resvana till campus, säger Louise Åhlman.

Text: Anna Asplund
Foto: Emil Kihlgård, Anna Asplund och Projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan

Faktaruta

Elcykelkampanjen på Örebro universitet genomförs i samarbete med EU-projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan. Projektet får stöd från Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst. I Örebro län stöttas projektet även av Örebro, Örebro universitet, Region Örebro län, länsstyrelsen i Örebro län, Karlskoga kommun, Kumla kommun och Örebro kommun. Länets övriga kommuner deltar genom nätverket för hållbart resande.

Projektet kommer att pågå till årsskiftet 2022/2023, under projekttiden kommer projektet att arbeta med ytterligare aktiviteter som är kopplade till hållbart resande.