This page in English

Cristina Trenta ny expert i EU-grupp

Örebroforskaren Cristina Trenta är utsedd till ny ledamot i den expertgrupp som på uppdrag av Europeiska kommissionen ska följa utvecklingen av digital plattformsekonomi.
– Jag är oerhört glad och stolt över det här uppdraget som också är ett externt erkännande för mitt arbete och min forskning inom digital ekonomi, säger hon.

Cristina Trenta.

Cristina Trenta.

Expertgruppen ”Observatory on the Online Platform Economy” är rådgivare till Europeiska kommissionen i frågor som rör digital plattformsekonomi som digitala marknadsplatser, appbutiker och plattformar för delningsekonomi. I gruppens uppdrag ingår även att analysera och utvärdera potentiella risker med digitala plattformar, bistå vid planeringen av det årliga arbetet med dessa frågor och att analysera de politiska åtgärderna relaterade till plattformsekonomi online, både i medlemsstaterna och i övriga länder.

– Jag hoppas kunna bidra med min expertis inom områden som skattelagar, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jag är väldigt intresserad av teknikens roll som är en viktig aspekt i arbetet med digital plattformsekonomi, säger Cristina Trenta, forskare och docent i rättsvetenskap vid Örebro universitet.

Hon betonar vikten av att samtalet kring utvecklingen av ny teknik förs över disciplingränserna och inkluderar rättsområdet.

– Om det digitala samhället och digital ekonomi inte är välreglerade är risken hög att vi skapar socialt utanförskap, ekonomiska ojämlikheter och orättvis kommersiell praxis.

Cristina Trentas forskning och undervisning rör sig inom europeisk och internationell skatterätt, hållbarhet, jämställdhet, digital teknik och artificiell intelligens. Särskilt fokus ligger på samspelet mellan dessa i utveckling och upprätthållande av mänskliga rättigheter. 

– Det här uppdraget kommer att berika både min undervisning och forskning. Eftersom det är ett europeiskt samarbete kommer det förhoppningsvis att leda till att också Örebro universitet uppmärksammas som en internationell aktör, säger Cristina Trenta.

Ledamot för andra gången

Det är inte första gången Cristina Trenta har blivit utsedd som ledamot i en EU-expertgrupp. Mellan 2016 och 2019 arbetade hon i ”VAT Expert Group” som bistår Europeiska kommissionen i momsfrågor.

– Som ledamot i en expertgrupp förväntas man vara opartisk och tjäna ett samhälle för alla. Det är något som tilltalar mig som forskare och lärare, säger hon.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Privat