Dags att rita och planera det nya universitetshuset

Förhandskopia på vad som skulle kunna bli det nya huset.

Det är inte alls säkert det nya huset kommer se ut så här men det är en bild från förhandsstudien. Nu startar projekteringen och det riktiga huset kommer börja ta form.

Nu har universitetsstyrelsen gett klartecken till att rita och planera det nya huset vid universitetsrondellen. Huset beskrivs som universitetets nya skyltfönster och förväntas stå klart 2024 – om det blir verklighet. Beslut om huset ska byggas fattas nästa år.

Universitetsstyrelsen har beslutat att gå vidare med ett så kallat projekteringsavtal. Det innebär att arkitekten ritar huset och konsulter för brand, el, VVS och annan teknik kopplas in.
 
– Det är mycket som ska falla på plats. Inte minst ska det vara ett grönt hus. Det innebär kompromisser mellan vad som är estetiskt tilltalande som stora ljusinsläpp och energiförbrukning, säger Paula Björkman, chef för Campusavdelningen.
 
– Samtidigt kan ny sensorteknik stå för nya lösningar för belysning och ventilation och smarta bokningssystem se till att byggnaden används effektivt. Och framför allt ska vi passa på att tänka nytt – i alla delar.

En samlingsplats för studenter

Det gäller inte minst studenter och personal som nu får möjligheten att lämna in synpunkter och idéer. I planeringen finns ett Infocenter med en informationsdisk.

Paula Björkman

Paula Björkman har sitt kontor i annexet, en av de tillfälliga lösningarna i väntan på ett nytt hus.


– Vi har hämtat inspiration från andra universitet och målet är att skapa en samlingsplats för studenter, där de kan få hjälp med i stort sett allting. Huset är också en chans för olika avdelningar att utveckla sin verksamhet, säger Paula Björkman.
 
Det nya huset ska lösa flera problem som har fått tillfälliga lösningar: Hubben, Annexet och Netcity som bland annat har två stora tentasalar. Dessutom har flera institutioner flaggat för att de är trångbodda.

 Vill få in åsikter

– Allt ska inte in i det nya huset utan det blir en omflytt av verksamheter. Men målet är ett hus där så väl studenter, universitetsledning och förvaltning finns. Mixen ger ett mervärde, säger Paula Björkman.
 
Just nu gör Campusavdelningen en behovsanalys och vill få in åsikter – inte minst från studenter.
 
– Ett byggprojekt är en gigantisk kompromiss – en process som går fram och tillbaka och vänder och vrider på möjligheter och hinder. Det tar tid. I februari räknar vi med att allt underlag är klart så styrelsen kan ta ett genomförandebeslut, om vi vill gå vidare och bygga huset, säger Paula Björkman.

Text: Linda Harradine
Foto: Arkitema, Linda Harradine