”Demokrati är ingenting vi kan ta för givet”

Agneta Blom på Örebro universitet.

Vi har alla ett ansvar för att hålla samtalet om demokratin levande, enligt statsvetaren Agneta Blom.

Hat och hot mot förtroendevalda, motståndet mot jämställdhet och ett demokratisamtal med EU-minister Hans Dahlgren. Den här veckan arrangerar Örebro universitet flera aktiviteter som ingår i Demokrativeckan.

Som en del i det nationella firandet av att svensk demokrati fyller 100 år inleds idag Demokrativeckan i Örebro län. Örebro universitet bidrar till veckan genom flera aktiviteter, till exempel en föreläsning av Maria Jansson, professor i genusvetenskap. Hennes föreläsning handlar om motståndet mot jämställdhet – idag och för 100 år sedan, när kvinnor för första gången fick rösta i ett riksdagsval.

– Idag har normen för rösträtt förskjutits och det är lätt att skratta åt argumenten mot kvinnors rösträtt som framfördes för 100 år sen. Men i min forskning ser jag hur samma argument används idag, till exempel inom filmindustrin, säger Maria Jansson.

Hot mot förtroendevalda urholkar demokratin

Agneta Blom, docent i statskunskap vid Örebro universitet, delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och tankar kring hot och hat mot förtroendevalda i ett specialinspelat avsnitt av videopodden ORU Talks.

– Det demokratiska statsskicket bygger på att alla vi som är en del av samhället ska kunna vara engagerade. När förtroendevalda upplever att stämningen är för tuff i politiken och väljer att avstå från uppdrag för att de upplever hot och hat, så är det ett hot mot demokratin. Här har vi alla ett ansvar, säger hon.

EU-minister Hans Dahlgren.

EU-minister Hans Dahlgren.

EU-minister i samtal med studenter

På fredag besöker EU-minister Hans Dahlgren Örebro för att bland annat möta studenter i statsvetenskap i ett samtal om demokrati ur ett EU-perspektiv. Agneta Blom modererar samtalet, som äger rum klockan tio i hörsal L3 på Örebro universitet.

– Vi har haft demokrati så länge i Sverige att många tar de rättigheter och möjligheter den ger oss för givet. Men demokratin går snabbt att rasera – och den kräver en levande diskussion för att fungera. Ett av våra uppdrag på universitetet är just att hålla samtalet och diskussionen om demokratin levande, säger Agneta Blom.

På Örebro universitets hemsida går det också att ta del av den digitala utställningen Korsettkriget – modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet. Utställningen bygger på forskning av Henric Bagerius, historiker vid Örebro universitet, och handlar om en för många okänd del av den svenska kvinnorörelsen: dräktreformrörelsen.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Mattsson och Kristian Pohl/Regeringskansliet

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling som går under namnet "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati".

Demokrativeckan i Örebro län samordnas av Länsstyrelsen tillsammans med representanter från Region Örebro län, Örebro kommun, Örebro föreningsråd och Örebro universitet.