Felaktigt välkomstmejl skickat till personer som sökt utbildningar

Av misstag har ett välkomstmejl skickats ut även till personer som inte har antagits till Örebro universitet i höst.
Mejlet har sänts till personer som har sökt utbildningar inom området natur och teknik.
Örebro universitet beklagar det inträffade.

Korrekta antagningsbesked finns som vanligt på antagning.se.
Välkomstmejlet, som alltså inte ska blandas ihop med ett antagningsbesked, brukar skickas till de som ska börja på en utbildning. Av misstag har det i stället sänts ut till samtliga som har sökt utbildningarna.

Personer som har sökt andra utbildningar på Örebro universitet har inte påverkats av det felaktiga utskicket.