Förlängt förordnande för rektor Johan Schnürer

Porträtt av rektor Johan Schnürer.

Johan Schnürer får förlängt förordnande som rektor i tre år, från 1 april 2022 till 31 mars 2025.

Regeringen har beslutat att förlänga förordnandet för Örebro universitets rektor Johan Schnürer i ytterligare tre år, fram till 31 mars 2025.

En enig universitetsstyrelse beslutade i våras att föreslå att Johan Schnürer får förlängt förordnande som rektor i tre år. Han tillträdde i juli 2016 och hans ordinarie mandatperiod går ut den 31 mars 2022.

– Örebro universitet är ett expansivt lärosäte och under Johan Schnürers tid som rektor har universitet tagit ytterligare kliv för att utveckla forskning och utbildning av hög kvalitet och möta viktiga samhällsutmaningar. Ett exempel är universitetets forskningssatsning på mat och hälsa och ett annat är utvecklingen av framtidens lärarutbildning, säger Lars Haikola, styrelseordförande för Örebro universitet. 

–Jag är mycket glad och hedrad över att få förtroendet och ser fram emot att fortsätta utveckla Örebro universitet tillsammans med studenter och medarbetare, i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi kraftsamlar nu för att vår forskning och utbildning ännu bättre skall kunna bidra till en hållbar framtid, säger Johan Schnürer.

Det är regeringen som fattar beslut om att utse rektorer vid landets lärosäten. Normalt förordnas rektorer på sex år med möjlighet till omförordnande under två treårsperioder. Under våren har en beredningsgrupp, utsedd av styrelsen, hanterat processen och tagit in synpunkter från lärare, studenter och övrig personal.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Kicki Nilsson / Icon Photography