Forskare i nytt nätverk om skolan och barns mänskliga rättigheter

Ann Quennerstedt

Ann Quennerstedt

Skolan har ett uppdrag att undervisa barn i mänskliga rättigheter. Ann Quennerstedt, professor i pedagogik, har fått 1,2 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att etablera ett internationellt nätverk för utbildningsvetenskaplig rättighetsforskning.

– Utbildning i mänskliga rättigheter som baseras på forskning saknas idag. Vi behöver både utveckla teorierna och göra mer forskning, säger Ann Quennerstedt.

Hon leder en styrgrupp på fem forskare från lika många länder som nu ska utöka nätverket, bland annat med deltagare från länder där rättighetsforskningen är av liten omfattning. Både erfarna och nya forskare är välkomna.

– Målet är etablera ett långsiktigt samarbete och vi ska under projekttiden ansöka om minst ett större internationellt forskningsprojekt, säger Ann Quennerstedt.

Utbildning i mänskliga rättigheter finns i skolans uppdrag över hela världen. Men både FN och forskning har visat att rättighetsutbildningen på många håll är otillräcklig.

– Vi hoppas att nätverket ska bli en katalysator som utvecklar rättighetsforskningen. Barnens värderingar och kunskap om mänskliga rättigheter är avgörande för hur de själva och samhället ska klara av framtiden, säger Ann Quennerstedt.