Forskare ska hitta sätt att rena avlopp från både läkemedel och covid-19-virus

Faisal Ahmad Khan.

Faisal Ahmad Khan, forskare inom biologi, ska utvärdera reningsmetoden elektro-peroxon, för att se hur bra den är på att ta bort bland annat läkemedel och virus ur avloppsvatten.

Att läkemedelsrester läcker ut i vattendrag genom våra avlopp är allmänt känt. Under pandemin har forskare även upptäckt att smittoämnen, som exempelvis covid-19-virus och antibiotikaresistenta bakterier, finns i avloppsvattnet – och tillsammans riskerar de att skapa en farlig cocktail. Nu har Faisal Ahmad Khan fått två miljoner kronor från KK-stiftelsen för att utvärdera en möjlig lösning.

Dagens avloppsreningsverk är inte utformade för att fånga upp och ta bort läkemedelsrester eller andra mikroföroreningar från avloppsvattnet. Föroreningarna är ännu inte reglerade varken i Sverige eller Europa och för att råda bot på problemet har EU tagit fram en handlingsplan som på svenska heter ”Mot noll föroreningar av luft, vatten och mark”.

Problemet är att den vanligaste behandlingsmetoden, ozonering, inte är speciellt effektiv mot läkemedelsresterna.

– Det finns ett akut behov av nya avancerade behandlingsmetoder för att ta bort dessa bioaktiva och långlivade mikroföroreningar och deras biprodukter, säger Faisal Ahmad Khan, som är forskare inom biologi vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Potentiellt farlig cocktail när läkemedelsrester blandas med virus

De senaste åren har coronapandemin satt ljus på att det inte bara är läkemedelsrester som finns i vårt avloppsvatten. Där finns också smittoämnen som covid-19-virus och antibiotikaresistenta mikroorganismer. Eftersom ingen riktigt vet vad som kan hända när de blandas och reagerar med varandra, har behovet av att hitta ett sätt att rena vattnet blivit allt mer brådskande.

Det är precis vad Faisal Ahmad Khan vill göra och nu meddelar KK-stiftelsen att de stöttar hans projekt med 2,28 miljoner kronor.

– De här föroreningarna påverkar den biologiska mångfalden i miljön och ökar även den potentiella överföringen till djur och människor. I det här projektet ska vi fokusera på att utvärdera en ny avancerad metod för att eliminera bioaktiva mikroföroreningar, virus- och antibiotikaresistenta bakterier, säger Faisal Ahmad Khan.

Faisal Ahmad Khan.

Forskarna är oroliga för eventuella konsekvenser av att läkemedelsrester, virus som covid-19 och antibiotikaresistenta bakterier blandas i vårt avloppsvatten.

Ska utvärdera en ny reningsmetod: elektro-peroxon

Metoden som ska utvärderas kallas elektro-peroxon och är en avancerad oxidationsprocess. Under forskningsprojektet ska Faisal Ahmad Khan bland annat titta på hur väl elektro-peroxon fungerar för att ta bort läkemedel, bekämpningsmedel, ytaktiva ämnen, antibiotikaresistenta bakterier och virus.

Projektet kommer att genomföras vid Life Science Center på Örebro universitet i samarbete med miljökonsultföretaget Envix Nord samt två avloppsreningsföretag; Mälarenergi och Surahammars Kommunalteknik.

– Användningen av bekämpningsmedel och ytaktiva ämnen har ökat på grund av covid-19-pandemin sedan viruset upptäcktes i avloppsvatten. Detta kommer i sin tur att bidra till det ökande problemet med antibiotikaresistenta mikrober. Det är angeläget att utveckla effektiva nya strategier för vattenrening som tar itu med flera föroreningsproblem för att minska påverkan på miljön och människors hälsa, säger Faisal Ahmad Khan.

Text och foto: Jesper Eriksson