Forskare söker deltagare till studie om barn som bott på skyddat boende

Örebroforskare undersöker barns erfarenheter av skyddat boende. Nu vill de intervjua mammor och barn.
– Vi vill höra barnens berättelser. De kommer få berätta fritt, säger Sara Thunberg, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet.

Är du intresserad av att delta – läs mer och anmäl dig här

Sara Thunberg

Sara Thunberg

– När det gäller barn under sju års ålder vill vi intervjua mammor för att få höra deras tankar om barnens erfarenheter. Och de äldre barnen får givetvis ha med sin mamma eller ett syskon när vi pratar, säger Linda Arnell, genusvetare och forskare i socialt arbete som leder studien.

Varje år bor ungefär 2 800 barn i Sverige på skyddade boenden som samordnas av de två rikstäckande organisationerna Roks och Unizon. Till den siffran tillkommer barn som bor på kommunala och privata boenden.

– I de allra flesta fall bor barnen med sina mammor som har blivit utsatta för våld av sin partner. Oftast har även barn blivit utsatta för våld, säger Sara Thunberg.

Barn upp till 17 år

Linda Arnell

Linda Arnell

Forskarna söker mammor som har barn upp till 17 år – eller som var i den åldern när de sökte plats på skyddat boende. De ska ha vänt sig till ett skyddat boende inom de tre senaste åren.

Forskarna är också intresserade att höra från mammor och barn som inte fick plats på ett skyddat boende direkt utan under en tid löste situationen på annat sätt. 

– Studien behövs för att identifiera hur barnen uppfattar sin situation på det skyddade boenden alternativt hur deras situation blev om de inte fick plats.

– Kunskapen från projektet är tänkt att förbättra barnens situation, att de blir mer uppmärksammade som egna personer som kan ha andra behov av stöd och hjälp än sina mammor. Denna kunskap kan sedan komma barn och mammor till nytta genom att möjliggöra bättre stöd och insatser efter just deras behov, avslutar Linda Arnell.

Projektet är finansierat av Brottsoffermyndigheten och Allmänna barnhuset.

Text: Linda Harradine
Foto: Jesper Mattsson, privat