Forskning om hur UV-ljus påverkar växter – med nya grödor som mål

Luis Morales i foajén till Prismahuset

Luis Morales, forskare i biologi och biträdande lektor.

UV-ljus från solen är avgörande för att växter ska kunna anpassa sig till hetta, torka och översvämningar.
Luis Morales har fått 4 miljoner kronor från Formas för att undersöka hur växtens molekyler påverkas av UV-strålningen – med målet att hitta motståndskraftiga grödor som ger större skördar.

– Det är viktigt att förstå hur växterna reagerar på ljus för att vi ska kunna ta fram nya mer näringsrika sorter i framtiden, säger Luis Morales, forskare i biologi och biträdande lektor.

Ultraviolett strålning från solen kan skada växter, men är också viktigt för att de ska kunna anpassa sig till förändringar i miljön och få skydd mot angrepp av insekter och svamp.

Luis Morales ska använda backtrav (Arabidopsis thaliana) och tomat för att se hur olika ljuskällor påverkar bland annat gener, fotosyntesen och tillväxten.

– Vi måste lära oss mer om hur växter reagerar på miljön för att kunna förbättra produktionen. Torka, värme, salthalt och UV-ljus är några faktorer som minskar avkastningen av jordbruket globalt och kan halvera möjliga skördar, säger Luis Morales.

Den globala produktionen av livsmedel är under hårt tryck. Prognoser idag talar om att jordens befolkning ökar med 2,4 miljarder människor till 2050.

– Växter är basen för all föda. Vi måste kunna försörja oss på mindre med jordbruksmark och med effekterna av klimatförändringen - och då är växtförädling avgörande, säger Luis Morales.

Text och arkivfoto:  Maria Elisson