Forskning om smärta hos nyfödda ledde till ändrade rutiner på Universitetssjukhuset Örebro

Miriam Pettersson

Miriam Pettersson

Höftundersökning på nyfödda kan orsaka barnet smärta och obehag. Miriam Pettersson visar i sin doktorsavhandling att sockervatten fungerar som smärtlindring.
Den nya kunskapen har lett till att rutinerna på Universitetssjukhuset Örebro har ändrats.

– Våra studier visar att höftundersökningen faktiskt gör ont på nyfödda, och vi vet att smärta kan orsaka negativa konsekvenser för nyfödda barn, säger Miriam Pettersson, överläkare på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Hennes avhandling handlar om fullgångna nyfödda barn och de rutiner som de flesta nyfödda barn går igenom innan de skrivs ut från sjukhuset efter födelsen.

Hon använde olika smärtskattningsskalor på nyfödda där alla metoder är ofarliga för barnen. Skattningarna bygger på olika beteenden som barnet visar upp: ansiktsuttryck, kroppsrörelse och spänst i kroppen. Dessa kombinerades sedan med fysiologiska mått, som förändring i blodflöde i hjärnan och svettning.

– Det är moraliskt och etiskt fel att orsaka eller inte behandla smärta. Därför är det viktigt att identifiera smärta och att behandla och lindra om det är möjligt, säger Miriam Pettersson.

Föräldrar behandlar gulsot i hemmet

I avhandlingen har Miriam Pettersson även studerat hemljusbehandling för friska och fullgångna barn. Bland nyfödda barn får mellan 50 och 60 procent synlig gulsot under sina första levnadsdygn. Vart tionde barn av dem behöver ljusbehandling, som enligt rutinen skett på sjukhus. Gulsot är enkelt att behandla men kan bli farligt och leda till hjärnskador om den inte behandlas.

– Vi undersökte om det går att genomföra ljusbehandlingen i hemmet i stället för på sjukhuset och har även intervjuat en del av de föräldrarna för att få deras erfarenheter.

Studien visar att hemljusbehandling går att genomföra på ett säkert sätt för i övrigt friska och fullgångna barn. Det var viktigt med dagliga kontroller vid återbesök på sjukhuset och att föräldrarna kan kontakta sjukhuset dygnet runt med frågor och funderingar. 

Större möjlighet att knyta an

En annan slutsats är tydlig information till föräldrarna. Intervjuerna visar att föräldrarna generellt är mycket nöjda och trygga med att kunna få åka hem och genomföra behandlingen.

– Erbjudande om hemljusbehandling är gynnsamt på en mängd sätt. Det minskar risken för onödig separation mellan barnet och familjen. Familjerna får möjlighet att knyta an till sitt nyfödda barn i en trygg hemmiljö och det förkortar vården på sjukhuset och frigör därmed plats för sjuka barn, säger Miriam Pettersson

Sockervatten vid höftundersökning och hemljusbehandling är nu nya rutiner på Universitetssjukhuset Örebro.

Gulsot är ett vanligt under det nyfödda barnets första levnadsvecka och uppstår när bilirubin frisätts från blodkroppar som sedan bryts ner hos barnet och samlas i kroppen. Bilirubin kan orsaka akuta och kroniska hjärnskador om det inte behandlas.

Vid ljusbehandling i hemmet får familjen låna ljusbehandlingsutrustning, en sollampa som är enkel att använda. Lampan kan användas i sängen, när föräldrarna håller i barnet eller under amning. Det brukar räcka med mellan en och tre dagar för de flesta friska och fullgångna barn.