Han satsar på fiskodling i Örebro

Mattias Djurstedt och bolaget Nära & Naturlig planerar en kommersiell fiskodling i Örebro.

Mattias Djurstedt och bolaget Nära & Naturlig planerar en kommersiell fiskodling i Örebro.

Örebroalumnen Mattias Djurstedt har prisats för sin företagsidé om hållbar fiskodling. Nu satsar han på en fullskalig anläggning i Örebro – tillsammans med två världsprofiler inom området.
– Vi vill göra skillnad för jordens livsmedelsförsörjning på ett hållbart sätt, säger Mattias Djurstedt.

Redan under gymnasietiden föddes idén till en ekologiskt och ekonomiskt hållbar fiskodling för Mattias Djurstedt. På Biologiprogrammet med inriktning mot entreprenörskap vid Örebro universitet fördjupade han sedan sina kunskaper i biologi, samtidigt som han lärde sig hur man startar och driver företag.

Det senaste året har Mattias Djurstedt genomfört provodling i Indonesien. Under resans gång har han fått hjälp av universitetets holdingbolag och Region Örebro län i Foodprojektet.

– Universitetet, näringslivet och Örebro kommun har ett tätt samarbete och satsar jättemycket på entreprenörer och innovation och det har verkligen betytt allt för mig att få vara med i de sammanhangen.

Planerar kommersiell fiskodling i Örebro

Just nu genomförs den sista verifierande pilotodlingen av fisk hemma i Sverige, därmed tar Mattias satsningen ett steg vidare med planer på en kommersiell fiskodling i Örebro. Tillsammans med Anders Kiessling, en av de mest tongivande forskarna på området, och fiskodlingskonsulten Sergio Zimmerman, har han bildat bolaget Nära & Naturlig.

– Givetvis är det otroligt hedrande att få arbeta med två sådana världsprofiler. Men jag kunde trots allt bidra med visioner, drivkraft och förmågan att utveckla idéerna till något kommersiellt gångbart. Min roll är att vara entreprenören som verkställer de andra delägarnas unika lösningar.

Fiskodling är den snabbast växande metoden för att producera livsmedel och anses allmänt ha potential att ge ett stort bidrag för att motverka undernäringen i världen. Men den är också förknippad med en rad problem. Det foder som ges till fiskarna innehåller stora delar animaliskt protein som i princip skulle kunna ätas direkt av människan. Det går också åt mycket vatten och det är vanligt med läckage av gödningsämnen. Dessutom leder ofta kombinationen av fiskarter och odlingstekniker till dålig hälsa hos fiskarna.

Tilapia är en populär matfisk som påminner om torsk och gös.

Tilapia är en populär matfisk som påminner om torsk och gös.

”Enorm potential både i Sverige och internationellt”

Nära & Naturlig har utvecklat en ny fiskodlingsmetod där man kommit tillrätta med de flesta problemen. Exempelvis kommer fodret från en naturlig källa av mikroorganismer och allt vatten samt rest- och gödningsämnen återanvänds, samt bildas en mer naturlig miljö för fisken att leva i.

– Jag ser enorm potential både i Sverige och internationellt.  Vår satsning ligger också helt i linje med regeringens beslutade livsmedelsstrategi, att svenska och lokalt producerade livsmedel ska främjas och att 60 procent av alla offentliga måltider ska vara ekologiska till år 2030.

Den fisk som Mattias odlar – tilapia – är en populär matfisk i hela världen som påminner om torsk och gös. Dessutom rekommenderas den av organisationen Word Fish för sin tålighet och goda tillväxt.

Foto: Privat