Biologiprogrammet, 180 hp

Har du ett stort intresse av biologi och vill vara med och utveckla framtidens naturvetenskapliga lösningar? Biologiprogrammet ger dig kunskap och verktyg för att förstå biologi, utveckla biologiska innovationer och verka för ett miljösmart samhälle.

Anmälan öppnar 2022-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Biologiprogrammet vänder sig till dig som vill ha en utbildning som öppnar upp för många olika karriärvägar inom områden kopplade till biologi. Med en examen från biologiprogrammet på Örebro universitet kan du exempelvis arbeta med miljöfrågor, utveckling av ”smarta livsmedel”, forensiska undersökningar, DNA-analyser och produktutveckling.

Örebro universitetet erbjuder en flexibel biologutbildning där du själv kan vara med och utforma din utbildning efter just ditt intresseområde. Du kan exempelvis fördjupa dig inom miljö, mat och hälsa, biologisk forensik eller biologisk innovation. Dessutom har du under den senare delen av biologutbildningen möjlighet att läsa kurser eller göra fält- och examensarbeten utomlands.

Biologiprogrammet är en treårig utbildning som består av starka kärnkurser i grundläggande naturvetenskapliga ämnen med många praktiska inslag. Dessutom har kurserna närhet till aktuell forskning och länkas till viktiga samhällsfrågor både lokalt och globalt. Vid Örebro universitet pågår biologisk forskning om bland annat plaster i världshaven, multiresistenta bakterier samt probiotika och annan typ av ”smart” mat.

Vårt mål på biologiprogrammet är att utbilda dig till en kunnig biolog med en stark naturvetenskaplig grund och en hög grad av individuell specialisering, vilket leder till att du har goda möjligheter till jobb efter avslutad examen. Som biolog kan du arbeta inom allt från privat verksamhet till intresseorganisationer, kommuner och statliga myndigheter.

Utbildningsplan Biologiprogrammet, 180 hp

Första året startar med en introduktion till biologi och professionell utveckling. Därefter ingår grundläggande kemi under höstterminen. Den andra terminen studerar man mekanismer från molekyl till cell och avslutar med en kurs i biovetenskaplig innovation.

Andra året fortsätter med utvecklingsbiologi och fysiologi. Efter detta övergår programmet till att studera hur biologi används i samhället. Detta inbegriper studier av grundläggande principer för hur kemiska och biologiska ämnen kan skada människor, djur och växter och biologiska metoder som kan användas till exempel inom toxikologi eller biologisk forensik. För dig som är nyfiken på att läsa mer om biologin bakom miljöhot, klimatförändringar och biologiska aspekter på hållbarhet så ges en kurs i Miljöbiologi. Med de nya metoder som har börjat tas i bruk kan vi få information om geners, proteiners och metaboliters roller och reglering. Vi ger därför extra tyngd åt de nya cell- och datorbaserade metoder som utvecklats och som nu kan användas för riskbedömning inom kursen i bioinformatik. Eftersom de datorbaserade metoderna som används kräver ett visst matematisk kunnande ger vi en introduktionskurs i matematik före bioinformatikkursen. Båda dessa ges på halvfart för att ge mer utrymme för reflektioner.

Tredje året lämnas öppet för fördjupning under första delen. Du som student får här en möjlighet att själv bestämma vilka kurser du vill läsa under denna termin med fortsatt fördjupning mot biologisk innovation, miljö, mat och hälsa eller biologisk forensik. Detta ger dig en unik chans att själv styra din utbildning mot det som intresserar dig. Dessutom ger valfriheten dig en möjlighet att studera utomlands. Programmet avslutas med kurser i professionell utveckling och experimentell design, som tränar dig i att lägga upp experiment, utforma en projektplan och presentera dina resultat. Detta förbereder dig inför det avslutande självständiga arbetet.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Håkan Berg

Anmälningskod ORU-59201

Efter tre år på biologiprogrammet får du en kandidatexamen som ger dig en möjlighet att jobba inom näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. Som biolog kan du arbeta med exempelvis utbildning, information eller som projektledare och chef inom verksamheter rörande miljö, natur och life-science.

Många biologer är forskare vid universitet, forskningsinstitut eller inom industrin, men också tjänstemän inom områden som naturvård och miljöskydd. Som biolog kan du också jobba med planering, rådgivning och tillsyn i offentlig sektor som till exempel Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Vissa biologer arbetar mer specialiserat som exempelvis genetiker, molekylärbiologer eller med andra typer av laborativt arbete. Biologiprogrammet vid Örebro universitet är ett kandidatprogram som ger dig en grund för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning inom akademin.

Vilken lön du kan förvänta sig som biolog varierar beroende på var i landet som du arbetar och vilken typ av tjänst och arbetsgivare som du har. För mer specifik information om biologers löner kan du vända dig till den fackliga organisationen Naturvetarna.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Amra Fredholm står i ett labb

” Jag fick jobb som biolog i samma veva som jag tog examen”

Amra Fredholm läste biologi vid Örebro universitet och jobbar idag på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
– Jag började läsa kemi, men upptäckte snabbt att det var biologi som var min stora passion.

Nicole Stylin

Varför sökte du programmet Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap?

(OBS Programmet byter namn till Biologiprogrammet fr.o.m. Höstterminen 2020)

Jag har alltid varit intresserad av naturvetenskapliga ämnen. På högstadiet var biologi mitt favoritämne och jag älskade att lära mig hur djur och kroppen fungerar. På gymnasiet läste jag Natur och Management på Thoren Business School i Örebro. Efter studenten ville jag inte plugga vidare, så jag började  jobba direkt. Efter fyra kände jag mig nyfiken på att göra något helt annat, så jag kolla runt på kurser och program på Örebro universitet. Jag hittade ett nystartat program där man läser blandade kurser som inkluderar biologi och entreprenörskap. Det kändes perfekt för mig, eftersom jag kan få kunskap från flera delar inom naturvetenskap samtidigt som jag får utmana mig själv och vara innovativ.

Jag hade ingen tanke om att söka utbildning i någon annan stad, jag är hemmakär och kände mig inte redo att flytta.

Vad är det bästa med ditt program?
Vi får lära oss allt från mikrobiologi till hur man bäst säljer en egen produktidé med hjälp av etos, patos och logos. Programmet täcker många bitar och för en del kan det vara jobbigt att inte få lära sig allt om några få ämnen. Men vi lär oss istället det viktigaste i flera ämnen. Inte nog med att jag har fått mycket kunskap i bagaget, jag har även utvecklats på det personliga planet. Från att inte ha klarat av att prata inför klassen, till att idag vara engagerad och börjar känna mig bekväm framför en publik.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Gemenskap, glädje och hemma.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Studentlivet sparkas igång med en rolig och intensiv introduktion, som jag personligen tycker är en självklarhet att delta på. På campus finns något för alla och det händer alltid något. Inte minst är Örebro en fantastisk studentstad med nära till naturområden.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag kan tänka mig att jobba på labb, med att ta prover eller bakterieodlingar. Men först ska jag fokusera på att bli klar med studierna och fundera på om jag ska läsa vidare, eller om jag vill börja jobba. Eftersom vi är första årskullen som tar examen från programmet, så blir arbetsmarknaden lite av ett främmande område. Jag kommer nog att testa mig fram och se var jag trivs bäst.

Tips till blivande studenter?
Till en början handlar mycket om att hitta på campus, lära sig om studieteknik och träffa nya människor. Efter det ska man lära sig hur man lägger upp sin studietid och att inte glömma bort fritiden. Gå till exempel med i en träningsgrupp, det gör vardagsträningen mycket roligare. Sen får man inte glömma bort att utforska Örebro. Det är en otroligt mysig stad som har väldigt mycket att erbjuda.

 

Mattias Djurstedt

Biologistudent testar ny odlingsteknik i Indonesien

Närproducerad fisk som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbar – det är Mattias Djurstedts vision för sitt framtida bolag Närke Green Fish AB. Mattias är student på Biovetenskapliga programmet med inriktning mot entreprenörskap (numera Biologiprogrammet) och genomför delar av sitt examensarbete i Indonesien.

Nyheter om programmet