Biologiprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (kommande)

Är du intresserad av biologi och vill arbeta med frågor som bidrar till bättre hälsa för människor, djur och miljö? Vill du lära dig utveckla biologiska innovationer och verka för ett miljösmart samhälle? Då ska du läsa biologiprogrammet.

Studenter i laboratorium
Anmälan öppnar 2024-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Biologiprogrammet vänder sig till dig som vill ha en utbildning som öppnar upp för många olika karriärvägar inom områden kopplade till biologi. Du kan arbeta med stora och aktuella biologiska frågor som exempelvis djurs och människors hälsa, utveckling av ”smarta livsmedel”, kriminaltekniska undersökningar, miljöproblem, bevarande av biologisk mångfald, molekylära analyser och produktutveckling.

Örebro universitetet erbjuder dig en flexibel utbildning som du själv kan vara med och utforma efter just ditt intresseområde. Du kan exempelvis fördjupa dig inom biologisk innovation, molekylära tekniker, mat och hälsa, biologisk forensik, toxikologi (läran om gifter) eller miljömässig hållbarhet. Dessutom har du under den senare delen av utbildningen möjlighet att läsa kurser eller göra fält- och examensarbeten utomlands.

Biologiprogrammet är en treårig utbildning som ger dig en kandidatexamen. Programmet består av starka kärnkurser i grundläggande naturvetenskapliga ämnen med många praktiska inslag. Dessutom har kurserna närhet till aktuell forskning och länkas till viktiga samhällsfrågor både lokalt och globalt. Vid Örebro universitet pågår forskning inom bland annat utvecklingsbiologi, ”smart” mat och probiotika, vaccin- och läkemedelsutveckling, antibiotikaresistens och toxikologi.

Vårt mål på biologiprogrammet är att utbilda dig till en kunnig biolog med en stark naturvetenskaplig grund och en hög grad av individuell specialisering, vilket leder till att du har goda möjligheter till jobb efter avslutad examen. Som biolog kan du arbeta inom exempelvis privat verksamhet, intresseorganisationer, kommuner och statliga myndigheter.

Utbildningsplan Biologiprogrammet, 180 hp

Första året ger en stark grund i biologi. Den introducerar biologi genom fokus på evolution och biologisk mångfald, följt av fysiologi och utvecklingsbiologi. Den andra terminen studerar du mekanismer från molekylär- till cellbiologi och avslutar med en kurs om hur du tillämpar dessa för biologisk innovation.

Andra året fortsätter med grundläggande kemi och hur kemiska och biologiska ämnen kan skada människor, djur och växter. Därefter övergår programmet till att studera bioinformatik, vilket är nya datorbaserade metoder som används för att studera stora mängder information som erhålls från roller och reglering av gener, proteiner och metaboliter. Eftersom de datorbaserade metoderna som används kräver en viss matematisk kunskap ger vi parallellt en introduktionskurs i matematik. Båda dessa ges samtidigt på halvfart för att ge mer utrymme för reflektioner. För dig som är nyfiken på att läsa mer om biologin bakom miljöhot, klimatförändringar och biologiska aspekter på hållbarhet så ges en kurs i miljöbiologi följt av ytterligare en metodkurs kopplad till biologisk forensik.

Tredje året lämnas öppet för fördjupning under första delen. Som student får du möjlighet att själv bestämma vilka kurser du vill läsa under denna termin med fortsatt fördjupning i hur biologi tillämpas i samhälle, miljö och hälsa. Terminen avslutas med en kurs om professionell utveckling med fokus på kommunikation. Detta ger dig en unik chans att styra din utbildning mot det som intresserar dig. Dessutom ger valfriheten dig en möjlighet att studera utomlands. Programmet avslutas med kurser i biologiska modellsystem och experimentell design, som tränar dig mot att utforma en projektplan och förbereder dig inför det avslutande självständiga arbetet.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 2 och Matematik 3b eller Matematik 3c eller Matematik C.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 20

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Examen: Naturvetenskaplig kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-59401

Efter tre år på biologiprogrammet får du en kandidatexamen som ger dig möjlighet att jobba inom näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer. Som biolog kan du arbeta med exempelvis utbildning, information eller som projektledare och chef inom verksamheter rörande livsvetenskap, miljö och natur. Vissa biologer arbetar mer specialiserat.

Biologiprogrammet är ett kandidatprogram som ger dig en grund för fortsatta studier på mastersprogram och därefter vidare forskarutbildning inom akademin.

Många biologer är forskare vid universitet, forskningsinstitut eller inom industrin, men också tjänstemän inom områden som vattenvård, naturvård och miljöskydd. Som biolog kan du också jobba med planering, rådgivning och tillsyn i offentlig sektor som till exempel Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

För närvarande efterfrågas kompetensen från programmet och detta leder till konkurrenskraftiga löner. Vilken lön du kan förvänta sig som biolog varierar beroende på var i landet som du arbetar och vilken typ av tjänst och arbetsgivare som du har. För mer specifik information om biologers löner kan du vända dig till den fackliga organisationen Naturvetarna.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Ulla Stenlund

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Biologi är läran om levande organismer och dess processer. Det är ett av de mest mångsidiga områdena och inkluderar evolution, genetik, ekologi, medicin, mikrobiologi, cellbiologi, fysiologi, zoologi, molekylärbiologi, akvatisk biologi och växtbiologi.

Några av de aktuella ämnena inom biologi är: 

 • CRISPR (populärt kallad gensaxen) [JP1] och genteknik[JP2] 
 • Epidemiologi av infektionssjukdomar
 • Klimatförändring
 • Cancerbiologi
 • Biologisk mångfald och utrotningshotade arter
 • Syntetisk biologi
 • Systembiologi
 • Beräkningsbiologi
 • Bioteknik
 • Utvecklingsbiologi
 • Epigenetik

Biologiprogrammet erbjuder en stark grundutbildning inom biologins huvudområden och innehåller praktiska övningar i aktuella metoder. Dessutom har du möjlighet att själv utforma och specialisera din utbildning när du kommit fram till vilka ämnen som intresserar dig. Vi erbjuder dig även en utbildning med god gemenskap och nära kontakt med lärarna.

Efter tre års heltidsstudier på biologiprogrammet får du en kandidatexamen i biologi vilket ger dig breda jobbmöjligheter. Du kan också välja att studera vidare till en master i Sverige eller utomlands.

Det finns möjlighet att studera utomlands under den första terminen år tre. Örebro universitet har ERASMUS-avtal med många universitet i Europa och även avtal med universitet i andra världsdelar. 

Exempel på jobb som du kan få som biolog är:

 • Laboratoriespecialist
 • Miljökonsult
 • Projektledare 
 • Tekniker inom vattenhantering (dricks- och avloppsvatten).
 • Laboratorieingenjör
 • Försäljningsspecialist inom biologi, miljö och molekylärbiologi
 • Specialist på teknisk utrustning i biologi
 • Kvalitetskontrollspecialist inom livsmedelsproduktion och matmikrobiologi

Biologiprogrammet innehåller kurser som täcker biologins huvudområden inklusive:

 • evolution
 • biologisk mångfald
 • cell- och molekylärbiologi
 • fysiologi
 • utvecklingsbiologi
 • mikrobiologi
 • immunologi
 • kriminalteknisk biologi
 • tillämpad biologi
 • toxikologi (läran om gifter)
 • miljöbiologi
 • biologiska modellsystem

Programmet innehåller även utbildning i analytiska och molekylära metoder samt i de beräkningsmetoder som används inom biologi.

Du hittar en beskrivning av programmet genom att klicka på följande länk: Utbildningsplan - Biologiprogrammet, 180 hp

De flesta kurser på biologiprogrammet innehåller praktiska moment där du får träna på aktuella metoder och tekniker. Det finns också möjlighet att arbeta som amanuens och hjälpa till praktiskt vid lektioner. Dessutom är det slutliga examensarbetet inriktat på praktisk laboratorieutbildning inom ett forskningslabb.

Biologiprogrammet ger grundläggande behörighet till masterprogram. Flexibiliteten i programmet tillåter dig att anpassa din utbildning för att uppfylla den särskilda behörigheten för de flesta mastersprogrammen i biologi. Du kan exempelvis ta en extra kurs inom kemi eller en miljövetenskaplig kurs.

Nyheter om programmet

Amanda Zandberg

”Biologiprogrammet är både omväxlande och roligt”

Barndomsdrömmen om att bli valforskare förde Amanda Zandberg till Biologiprogrammet vid Örebro universitet. En utbildning som hon nu vet öppnar för många möjligheter. "Vaccin, gifter, bakterier, genteknik, ekologi – nästan allt verkar intressant att jobba med", säger hon.

Amra Fredholm står i ett labb

” Jag fick jobb som biolog i samma veva som jag tog examen”

Amra Fredholm läste biologi vid Örebro universitet och jobbar idag på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
– Jag började läsa kemi, men upptäckte snabbt att det var biologi som var min stora passion.

Mattias Djurstedt

Biologistudent testar ny odlingsteknik i Indonesien

Närproducerad fisk som är både ekologiskt och ekonomiskt hållbar – det är Mattias Djurstedts vision för sitt framtida bolag Närke Green Fish AB. Mattias är student på Biovetenskapliga programmet med inriktning mot entreprenörskap (numera Biologiprogrammet) och genomför delar av sitt examensarbete i Indonesien.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

Tre studenter i en studentbostad.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.