Han undersöker om coronapandemin kan lära oss konsumera mindre

En man som tittar rakt fram.

Sociologen Magnus Boström vill med sin forskning kunna bidra till minskad överkonsumtion.

Kan coronapandemin lära oss att konsumera mindre? Det ska Örebroforskaren Magnus Boström undersöka.
– Covid-19 medför en unik chans att studera omställningsmöjligheter, säger han.

Magnus Boström, professor i sociologi vid Örebro universitet, får drygt 800 000 kronor av forskningsrådet Formas för det ettåriga projektet ”Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19-pandemin trigga igång livsstilsomställning?”

Bidra med kunskap

I och med pandemins utbredning har många tvingats ändra eller helt sluta med viss konsumtion. Projektets syfte är att bidra med kunskap om konsumenters erfarenheter, insikter och lärdomar av ändrade och inställda köpvanor. Förhoppningen är att kunna minska överkonsumtion och klimatbelastande konsumtion.

– Mänskligheten överskrider flera av de planetära gränserna, och överkonsumtion är en del av problemet, säger Boström.

Fem teman

Studien består av två delar. Den första är en litteraturgenomgång av redan gjorda studier av konsumenterfarenheter under pandemin, och i den andra delen ska svenska konsumenter intervjuas. För att få svar på hur människor ska kunna bli öppna för förändring – och lära sig ändra sina konsumtionshandlingar – har studien delats upp i fem teman.

– Det första temat handlar om längtan av konsumtion, följt av hur man kan bekräfta sociala relationer via icke-konsumtion eller alternativ konsumtion, säger Boström.

Vidare ska han undersöka tidsmässiga och rumsliga aspekter, och sist undersöker Magnus Boström vilka nya kompetenser och socialt stöd som behövs för att konsumenterna ska undvika överkonsumtion.

Text: Mikael Åberg
Bild:
Jesper Mattsson