Doktorsavhandling: Hur Stockholm visade vägen till dagens digitala fondbörser

Rasmus Nykvist

Rasmus Nykvist

Stockholms fondbörs fick privata ägare och var först med att digitalisera handeln med värdepapper. Rasmus Nykvist visar i sin doktorsavhandling i företagsekonomi betydelsen av platsen i sig.
– Sverige och Stockholm spelade en viktig roll för de centrala aktörerna att driva digitaliseringen och avreglering av de svenska finansiella handelsplatserna, säger han.

Rasmus Nykvist kartlägger i sin avhandling samspelet mellan teknik och reglering, och hur olika aktörer påverkat lagstiftningen. Han beskriver på vilket sätt Stockholms fondbörs och Helsingfors fondbörs blev globala banbrytare.

– Jag har jobbat tillsammans med forskare i Finland och visar hur nätverken mellan Sverige och Finland i högsta grad påverkade den radikala förändring av börsernas organisationsform i Stockholm och Finland, säger han. 

Stockholm och Helsingfors ligger nära. Men just Stockholm som stad var avgörande för vad som hände.

– Närheten till huvudkontor och regleringsmyndigheter i Stockholm gjorde att de förändringarna som jag studerat kunde äga rum just på Stockholms Fondbörs, säger Rasmus Nykvist.

Slutet för trängsel på golvet

Stockholms Fondbörs,med sina moderna anor från 1860-talet, startade 1986 processen som ledde till avskaffandet av den traditionella handeln på golvet. Börsmäklare flyttade från trängsel, spring och smattrande printrar,  till rader av datorer. Digitaliseringen tog sin början.

– Den digitala handeln innebar en revolution i både för effektiviteten och tillgängligheten för de svenska finansmarknaderna, säger Rasmus Nykvist.

Men nyordning kom inte till utan motstånd. Internationellt kämpade handlare på golvet starkt mot digitaliseringen som rationaliserade bort just deras arbetsuppgifter.

– Men i Sverige så mobiliserade man inte förrän alla relevanta förändringar redan hade blivit beslutade, konstaterar Rasmus Nykvist.

Från statlig till privat

Tekniken var en del av den radikala nyordningen i börsvärlden. Parallellt med digitaliseringen övergick Stockholms Fondbörs från att ha varit en halvstatlig myndighet till att bli privatägt och tillhör idag amerikanska Nasdaq.

– Privatiseringen av fondbörsen ledde till en ökad konkurrenskraft för Stockholm som finansplats. Som del av OMX efter att börsen blev utköpt i slutet på 90-talet, så spred sig de digitala lösningarna från Stockholm till andra länder, säger Rasmus Nykvist.

Han drar också mer allmänna slutsatser utifrån studierna av börsernas utveckling. Det handlar om vilket stöd aktörer med nydanande tekniska eller organisatoriska idéer behöver för att kunna driva igenom en förändring i lagstiftning som gör deras affärsmodell möjlig.

– I dag fokuserar innovationspolitik mycket på olika former av bidrag och stöd till företag. En stark implikation av min forskning är att det är oerhört viktigt att innovationspolicy mer handlar om att undanröja praktiska hinder för radikalt nya tekniska och organisatoriska lösningar, säger Rasmus Nykvist. 

Text: Maria Elisson
Foto: Ratio