Hennes innovation ska hjälpa elever att bättre förstå vad de läser

Josefine Karlsson.

En god läsförståelse är extra viktig idag, i tider av falsk information och falska nyheter, säger Josefine Karlsson.

En digital läskompis som hjälper elever att använda olika lässtrategier och förbättra sin läsförståelse. Nu ska forskaren Josefine Karlssons innovation testas i verkligheten.
– Jag har precis fått en första prototyp som ska prövas av elever, säger hon.

Idén till en digital läskompis som hjälper elever att vidareutveckla sin läsförståelse har vuxit fram under många år hos Josefine Karlsson, universitetsadjunkt och nybliven doktor i pedagogik vid Örebro universitet. Hennes forskning handlar just om kognitiva läsförståelseprocesser hos barn.

– Det är skillnad på att kunna läsa och att verkligen ha förmågan att förstå det vi läser. Det finns många lässtrategier som lärs ut i skolan idag, men det är inte alltid som alla elever får komma till tals och verkligen pröva sin förståelse för text, berättar hon.

Det är här den digitala läskompisen kommer in i bilden: ett slags interaktivt digitalt undervisningsverktyg, som genom maskininlärning och AI-teknik kan individanpassas för att möta behoven hos varje elev.

Ställer frågor och ger feedback

Den digitala läskompisen ställer frågor och ger feedback till läsaren.

– Det kan handla om både ordförståelse och innehåll. Vad betyder det här ordet, varför tror du att personen i den här berättelsen agerar på ett visst sätt eller hur hänger den här bilden ihop med texten, till exempel.

Projektet ingår i Örebro universitets satsning på Framtidens lärarutbildning. Under ett års tid har Josefine Karlsson också förädlat sin idé inom ramarna för Social Impact Lab, en innovationsmiljö vid Örebro universitet där forskare och andra får chans att jobba med en idé som ska bidra till social hållbarhet. I början av året fick hon medel från Innovationskontoret Fyrklövern, vilket gjorde det möjligt att ta nästa steg.

Tillsammans med företaget Talkamatic och elever utvecklas nu en första prototyp.

– Talkamatic har skapat en digital motor som fungerar som dialogpartner. I vår handlar det om ett tiotal elever som kommer att få prova den. De får först läsa ett kapitel och sedan ringa upp läskompisen och svara på frågor. Vi tar emot feedback från varje elev och förfinar prototypen steg för steg utifrån deras funderingar och idéer.

Hjälper både elever och lärare

Än så länge finns den digitala läskompisen inte i fysisk form, men i framtiden kan man tänka sig att det skulle kunna vara allt ifrån en liten robot till en avatar i en e-bok eller ett program med dialogrutor som inkluderas i den lärplattform skolan använder, berättar Josefine Karlsson.

– Här behövs en fortsatt dialog med pedagoger och förlag som jobbar med digital utveckling.

Visionen är ett verktyg som är användbart för såväl yngre elever som universitetsstudenter. Men tekniken kommer aldrig att kunna ersätta läraren.

– Den digitala läskompisen ska vara ett komplement och något som både lärare och elever har nytta av. Den individuella utvecklingen står i förgrunden. Målet är att bidra till inlärningen och att elever får en rik förståelse för text, på djupet. Det är extra viktigt idag, i tider av falsk information och falska nyheter, säger Josefine Karlsson.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Eriksson

Här kan du läsa mer om projektet Den digitala läskompisen, som är en del av Framtidens lärarutbildning:

Du kan också läsa mer om Josefine Karlssons arbete i Social Impact Lab här. 

Läs mer om företaget Talkamatic som utvecklar den tekniska lösningen för den digitala läskompisen.