Hon ska spåra mikroplastens källor i Örebro - ”Vi måste veta för att kunna agera”

Anna Rotander på bro över Svartån

– Vi är bara i början på tiden med mikroplaster i miljön eftersom nedbrytningen går så långsamt, säger Anna Rotander.

Mikroplasterna finns i sjöar och vattendrag. Anna Rotander, forskare i biologi, har fått 4 miljoner kronor från Formas för att i Örebro spåra partiklarnas ursprung.
– Vi måste känna till varifrån mikroplasterna kommer för att samhället ska kunna agera effektivt och bromsa tillförseln till miljön, säger hon.

Nästan hälften av den plast som tillverkas används till förpackningar och idag återvinns enbart en bråkdel. En del plast hamnar i haven, sjöar och vattendrag. Nedbrytningen tar lång tid, upp mot tusen år.

Slitage från däck och granulat från konstgräsplaner har tidigare identifierats som en källa till mikroplast i sjöar och vattendrag, men utgör ingen stor del av de partiklar som är större än 50 mikrometer, alltså fem hundradels millimeter. I den storleken är variationen stor med partiklar i alla möjliga färger och former.

– Vi ska göra omfattande mätningar direkt vid källorna för att kunna se varifrån de största utsläppen kommer. Vi ska också jämföra avloppsvatten med dagvatten för att kunna värdera nyttan av olika insatser, säger Anna Rotander.

Många prover under lång tid

Halten av mikroplaster varierar över tid och påverkas av vädret, till exempel kraftiga regn. För att få statistiskt säkra mätresultat ska forskarna ta många prover på samma ställer och under lång tid, vilket tidigare inte gjorts.

Två pumpar ska användas för att sortera mikroplasten efter storlek, ända ner till de allra minsta partiklar på 0,1 mikrometer, vilket är mindre än de flesta tidigare studier. Mätningarna ska bland annat göras i Svartån, Bygärdesbäcken, Lillån och vid reningsverket.  

– Vi är bara i början på tiden med mikroplaster i miljön eftersom nedbrytningen går så långsamt. Plasten samlas i sjöarna som i sin tur är dricksvatten. Enbart Mälaren försörjer två miljoner människor med vatten, säger Anna Rotander.

Text och arkivbild: Maria Elisson