Ismael vill minska den psykiska ohälsan – och rädda liv: ”Vill uppnå nollvisionen”

Ismael Hamoudi.

Med hjälp av en app kan skolor mäta och följa elevernas psykiska hälsa och tidigt sätta in insatser vid eventuella varningssignaler. Det är läkarstudenten Ismael Hamoudis idé. Foto: Richard Ekman

Krav, press och stress. Många barn och ungdomar mår dåligt psykiskt. Läkarstudenten Ismael Hamoudi har utvecklat appen Universal Kid, som ska hjälpa skolor att mäta elevernas psykiska hälsa.
– Det långsiktiga målet är att uppnå nollvisionen mot självmord.

Det var under skoltiden som Ismael Hamoudi började se att många barn och ungdomar inte mår bra, trots att det på ytan kan verka som att allt är som det ska.

– Oavsett hur bra du presterar så behöver det inte betyda att du mår bra i övrigt. Jag hade vänner som mådde dåligt psykiskt, både på högstadiet och på gymnasiet. Jag jobbade också ett tag som vikarie på grundskolan, då märkte jag hur svårt det är att som lärare ha koll på alla elever man har, speciellt på raster, i omklädningsrum och i matsalen. Det är mycket man kan missa.

Det som till slut fick Ismael Hamoudi att bestämma sig för att försöka göra något åt situationen, var när han fick uppleva hur hemska konsekvenserna av psykisk ohälsa kan bli.

– Två självmordsfall i min närhet fick mig att tänka ordentligt på att hitta en lösning.

Mobilapp ger elevhälsan möjlighet att mäta elevernas psykiska hälsa

Under tiden som grundskolevikarie fick Ismael Hamoudi en idé om att utveckla en app till mobiler och surfplattor, som skolor kan använda sig av för mäta och följa elevernas psykiska hälsa.

2018 började han plugga till läkare vid Örebro universitet. Under ett sommarlov skissade han på ett första upplägg av appen Universal Kid på papper, och gick sedan vidare till att bygga en modell på datorn. För att komma vidare vände han sig till innovationsrådgivarna på ORU Innovation.

– Jag har fått mycket stöd, både vad gäller finansiering och rådgivning, säger Ismael Hamoudi.

En marknadsundersökning visade att skolorna var positiva till appen och idén med att mäta elevernas psykiska hälsa. Nu har Ismael Hamoudi också låtit jurister granska vilka lagar och regler som gäller kring hantering av data och personliga uppgifter.

– Nästa steg är att ta reda på hur mycket appen kommer att kosta att skapa och vad priset blir för skolorna som ska använda den. Därefter måste vi försöka hitta en första pilotskola. Vi vill få ut appen så fort som möjligt till en så låg kostnad som möjligt, så att alla grundskolor som vill erbjuda detta hjälpmedel för barnen ska kunna göra det.

”Ju tidigare man upptäcker det, desto lättare blir det att lösa”

Vad hoppas du att din app ska få för effekter?

– Tanken med appen är att hjälpa lärare och skolpersonal att tidigt upptäcka psykisk ohälsa, mobbning och otrygghet bland barnen. Ju tidigare man upptäcker det, desto lättare blir det att lösa. Det långsiktiga målet med appen är att uppnå nollvisionen mot självmord – där har det inte blivit någon skillnad de senaste tio åren. I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv och det är inte bra, säger Ismael Hamoudi.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Richard Ekman