Karin Hugelius utsedd till SIGHT Fellow – ska stärka tvärvetenskaplig forskning i global hälsa

Karin Hugelius i Forum-huset.

Karin Hugelius är den första Örebroforskaren som har blivit utsedd till SIGHT Fellow.

Örebroforskaren Karin Hugelius är en av elva forskare som har utsetts till SIGHT Fellow vid Kungliga Vetenskapsakademien – ett karriärutvecklingsprogram i global hälsa. Målet är att stärka och utveckla tvärvetenskaplig forskning inom området och stimulera samarbeten mellan universiteten.

– Programmet är en fantastisk möjlighet för mig att utvecklas som forskare och bygga nätverk i både Sverige och internationellt. Jag hoppas också att jag kan bidra till flera samarbeten mellan Örebro universitet och andra universitet inom forskningsfältet, säger Karin Hugelius, forskare inom krishantering och katastrofmedicin.

Fokus för det tvååriga programmet ligger på några teman inom global hälsa: barn och ungas hälsa, fred och konflikt samt klimat och miljö. Forskare i programmet har olika vetenskapliga bakgrunder och bidrar på så sätt till ett tvärvetenskapligt perspektiv på global hälsa.

– För att kunna möta de olika utmaningarna vi står inför behöver vi varandras ingångar. Vi behöver utbyta idéer och initiera flera samarbeten mellan svenska lärosäten men också med lärosäten i andra länder, säger Karin Hugelius.

Första Örebroforskaren i SIGHT Fellow-programmet

Det är svenska universitet och högskolor som nominerar kandidater till karriärutvecklingsprogrammet i global hälsa. I hård konkurrens valdes i våras elva forskare från sju universitet. Karin Hugelius är den första Örebroforskaren som har blivit utsedd till SIGHT Fellow.

– Hittills har vi fått chansen att lyssna på och ha dialog med flera experter inom global hälsa, bland annat från Världshälsoorganisationen. I gruppen har vi också diskuterat strategier olika universitet har när det kommer till tvärvetenskaplig forskning, berättar Karin Hugelius.

– Jag är mycket glad över att Örebro universitet nu har sin första SIGHT-fellow. Det breda området global hälsa kräver insatser från många forskningsområden och knyter väl an till vår plattform för en hållbar framtid, säger rektor Johan Schnürer.

Text och foto: Jasenka Dobric

SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, grundades i januari 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien med målet att tvärvetenskapligt stärka och främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige.

SIGHT Fellow-programmet är ett stöd till forskarnas karriärutveckling och omfattar mentorskap av ledande experter inom global hälsa, föreläsningar och möjlighet att delta i olika aktiviteter och nätverk. Programmet avslutas 2023 och finansieras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida.