Kriminologi blir forskarutbildningsämne vid Örebro universitet

Ett fingeravtryck.

Med start i höst har Örebro universitet beslutat att erbjuda kriminologi på forskarutbildningsnivå.
– Vi är jätteglada. Beslutet innebär att vi nu får möjlighet att fördjupa forskningen inom ämnet och starta doktorandutbildning, säger Susanne Strand, ämnesansvarig.

Örebro universitet blir det tredje lärosätet i Sverige som erbjuder forskarutbildning i kriminologi, tio år efter att grundutbildningen startades. Sedan dess har ämnet successivt byggts upp och idag kan studenter även läsa kurser i kriminologi på avancerad nivå.

– Vi har medvetet arbetat mot målet att kunna erbjuda våra studenter ett komplett ämne, från grund- till forskarutbildning, säger Susanne Strand, docent i kriminologi och ämnesansvarig vid Örebro universitet.

Susanne Strand.

Susanne Strand.

Forskningen inom kriminologi vid Örebro universitet bedrivs av flera forskningsgrupper. Fokus ligger bland annat på brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer, biopsykosocial kriminologi samt våld i nära relationer och stalkning. En stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med praktiker.

 – Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne och vi handleder doktorander i psykologi och socialt arbete som forskar på kriminologiska frågeställningar. Nu får vi möjlighet att också, utöver den tvärvetenskapliga forskningen, fördjupa kriminologiforskningen, säger Susanne Strand.

Tanken är att de första doktoranderna i kriminologi ska påbörja sin forskarutbildning i höst.

– Det är en viktig del i utvecklingen av ämnet och något vi ser fram emot, säger Susanne Strand.

Text: Jasenka Dobric