Magnus Unemo rankad som en av de mest betydande forskarna i världen

Magnus Unemo i ett labb

Mikrobiologen och molekylärbiologen Magnus Unemo finns med som en av 47 svenskar rankade som de mest betydande forskarna i världen – bland andra 25 Nobelpristagare.
– Jag känner mig enormt hedrad, säger Magnus Unemo, som leder forskningen vid Världshälsoorganisationen, WHO, för att hitta behandlingar av antibiotikaresistent gonorré.

Listan på inflytelserika forskare är sammanställd av Clarivate i USA, som analyserar forskarnas publiceringar det senaste tio åren och hur stor påverkan de har haft inom sina olika forskningsfält.

Magnus Unemo är docent vid Örebro universitet och är knuten till laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset, USÖ. Hans forskning handlar om sexuellt överförbara infektioner och speciellt gonorré.

Leder expertlabb vid WHO

Han leder Världshälsoorganisationens expertlaboratorium för dessa infektioner, som har uppdraget att bedriva internationell spetsforskning.

– Mycket av forskningen handlar om antibiotikaresistens som gör att infektioner som gonorré har blivit mycket svårbehandlade, säger Magnus Unemo.

Forskningen innefattar molekylära mekanismer för denna antibiotikaresistens och att optimera nuvarande behandlingar. Dessutom söker forskarna efter nya antibiotika eller liknande substanser för att behandla gonorré. Forskargruppen har utfört pre-kliniska studier av de flesta nya behandlingsalternativ som har nått kliniska studier för behandling av gonorré.

Ytterligare ett uppdrag är epidemiologiska studier.

– Med hjälp av de senaste genetiska metoderna studerar vi hur dessa infektioner sprids nationellt och internationellt, säger han.  

Magnus Unemo och hans forskargrupp är också med och leder den globala antibiotikaresistensövervakningen som WHO har för gonorré. De deltar med spetsforskning om sexuellt överförbara infektioner, och verkar som experter för att bistå länder.

"Örebro bra för forskning"

Hans forskning har nu alltså placerat honom på en lista av över 6 000 forskare från hela världen. Årets Nobelpristagare i medicin och fysiologi finns med.

– Att jag finns med på listan visar på en välfungerande miljö för forskning, utveckling och utbildning i Örebro.  Det är mycket trevligt att kunna representera samt marknadsföra Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro på detta sätt.