Många fler än idag vill ha svåra hälsobesked via 1177.se

Loggan för 1177 och ett porträtt av Jonas Moll

Många fler patienter vill få svåra hälsobesked via journalen på 1177.se än som får det idag. Det visar en nationell enkätstudie.
– Resultaten från studien är intressanta, eftersom fram för allt läkare är skeptiska till journalen på nätet mycket på grund av risken för att patienter får tar del av svåra hälsobesked innan läkare har hunnit kontakta dem, säger Jonas Moll, forskare i e-hälsa vid Örebro universitet.

”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa."

Källa: Socialstyrelsen

Enligt studien får cirka två procent av patienterna svåra besked först via Journalen på webbtjänsten 1177.se. Studien visar att mångdubbelt, 17,7 procent, vill ta emot svåra besked online. En övervägande del av dessa är män.

 – En majoritet av dem som svarat vill ta emot svåra besked på telefon eller vid besök i sjukvården, och så fungerar det också idag. Men resultatet visar att det är mycket viktigt för läkare att ha en dialog med sina patienter för att ta reda på hur de vill ha besked, säger Jonas Moll, biträdande lektor, som gjort studien tillsammans med Hanife Rexhepi vid Högskolan i Skövde. Jonas Moll  har det övergripande ansvaret för den nationella patientenkäten, och är knuten till forskningskonsortiet DOME.

Jonas Moll

Jonas Moll, forskare i e-hälsa.

Det är skillnad mellan olika grupper av patienter. De som har diabetes vill i högre utsträckning ta emot svåra besked online än patienter med cancer, psykisk sjukdom och högt blodtryck visar enkäten.

Sedan slutet av 2018 ger Sveriges alla regioner sina patienter tillgång till sin journal på nätet via webbtjänsten Journalen. Som inloggad på www.1177.se kan patienter bland annat få åtkomst till besöksanteckningar, provresultat, uppgifter om diagnoser och funktioner för att följa remisser.

”Journalen” möttes av stort motstånd från vårdpersonal när tjänsten introducerades år 2012 i dåvarande Landstinget i Uppsala län (Region Uppsala). Inställningen hos vårdpersonalen har sedan dess allmänt blivit mer positiv, men många, speciellt inom området onkologi, är fortfarande skeptiska, främst på grund av risken att patienter kan få ta emot svåra hälsobesked hemma vid datorn.

Cancerpatienter positiva

Tidigare studier med patienter inom forskningskonsortiet DOME har bland annat visat att cancerpatienter ställer sig positiva till Journalen fram för allt när det gäller möjligheter till ökat deltagande i vården och den hälsoöverblick och förberedelse inför besök som denna e-hälsotjänst erbjuder. En intervjustudie med cancerpatienter visade dessutom att flera patienter ville ta emot svåra hälsobesked online i hemmet, för att kunna förbereda sig inför kontakten med läkare.

Studien som visar att fler vill ta mot svåra hälsobesked online är en uppföljning av en omfattande nationell enkätstudie som gjordes med patienter 2018. Två av enkätfrågorna  i den gäller på vilka sätt man tar emot svåra hälsobesked idag och hur man helst skulle vilja få svåra hälsobesked förmedlade. De alternativ som fanns att välja bland var: under läkarbesök, via telefon, via brev, online via Journalen - eller annat.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat