Många kvinnor väljer preventivmedel som inte är anpassade efter planerna på barn

Yvonne Skogsdal utomhus

– Kvinnor som inte planerar barn på många år skulle med fördel kunna använda ett långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav, säger Yvonne Skogsdal.

Många kvinnor använder inte preventivmedel anpassade efter hur de planerar för att ha barn.
Det visar Yvonne Skogsdal i sin doktorsavhandling i hälsovetenskap vid Örebro universitet.

– Kvinnor som inte planerar barn på många år skulle med fördel kunna använda ett långtidsverkande preventivmedel som spiral och p-stav, eftersom dessa har en högre säkerhet, säger Yvonne Skogsdal, samordningsbarnmorska inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Yvonne Skogsdal har i sin avhandling som första forskare också undersökt kopplingen mellan mammor som snusar och risken för missfall, med data från 525 000 graviditeter samlade i Graviditetsregistret.

– Det handlar om tobaksbruk innan och tidigt i graviditeten. Det är svårt med studier kring missfall eftersom vi inte vet hur många som skulle fått missfall ändå. I studien kunde vi se att det fanns en riskökning med att snusa under graviditet, på 28 procent. Sedan tidigare vet vi att rökning ökar missfallsrisken, säger hon.

Övertro på sin fruktsamhet

Yvonne Skogsdal studie visar också att många kvinnor har en övertro på sin fertilitet, och tror att den börjar avta vid 50 års ålder. I verkligheten minskar möjligheten att bli med barn redan vid 35 års ålder.

Ett sätt att ge kvinnorna mer kunskap är att barnmorskorna använder sig av samtalsverktyget Reproduktiv livsplan.

– I studien har vi testat Reproduktiv livsplan på 1 946 kvinnor i samband med preventivmedelsrådgivning. Samtalet går ut på att fånga kvinnans planer på barn, hur många barn hon vill ha och när hon vill ha sina barn. Utifrån samtalet kan barnmorskor ge råd om fertilitet och andra viktiga hälsoaspekter inför en graviditet, men också ge information om preventivmedel, säger Yvonne Skogsdal.

"Borde finnas med redan i skolan"

Huvudparten av kvinnorna som fick ett samtal om ”Reproduktiv livsplan” uppskattade samtalet och tyckte att det skulle vara en rutin. 

– Jag önskar att vi kunde föra in det här i Region Örebro län. Långsiktigt skulle man prata om det här redan i skolan, i den sex- och samlevnadsundervisningen som finns. Men information behöver också finnas på andra ställen som ungdomsmottagningar och på interaktiva hemsidor och appar. Barnmorskorna är superviktiga men det finns även andra kanaler att nå ut, avslutar Yvonne Skogsdal.

Text och foto: Elin Abelson