Många vill studera vid Örebro universitet – stort intresse för vårdutbildningar

Studenter på Örebro universites campus.

Intresset för högre utbildning är mycket stort i hela landet. Antalet sökande till Örebro universitet ökar med 10 procent, vilket kan jämföras med den nationella ökningen på tre procent. Sjuksköterskeprogrammet och naturvetenskapliga program i kemi och biologi hör till de utbildningar som ökar mest.

Sista svarsdag 23 juli

Kom ihåg att tacka ja till din plats senast den 23 juli på Antagning.se.

Sen anmälan

Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser med start höstterminen 2021 på Antagning.se

När ansökningstiden gick ut igår hade fler än 47 000 personer ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet. Av dem är drygt 16 000 förstahandssökande. Det placerar Örebro universitet på en sjunde plats bland samtliga universitet och högskolor.

– Fler förstahandssökande innebär en större konkurrens om platserna till utbildningarna, vilket också betyder att de som antas har bättre meriter med sig från tidigare studier. Vi ser det som ett kvitto på kvalitet och att våra utbildningar uppfattas som ett attraktivt val, säger Anna-Karin Andershed, prorektor vid Örebro universitet.

Juristprogrammet, Läkarprogrammet och Kriminologiprogrammet är de mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet. Störst ökning i antal sökande står Sjuksköterskeprogrammet för, där mer än 700 fler sökt utbildningen än förra året.

– Vi såg en stor ökning redan i höstas och det är glädjande att trenden håller i sig. Sjuksköterskans roll och funktion har blivit tydligare nu under pandemin och det är fantastiskt roligt att fler vill bidra i detta viktiga yrke, säger Malin Karlberg Traav, programansvarig för Sjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet.

Intresset för Röntgensjuksköterskeprogrammet, flera av lärarutbildningarna och utbildningarna till biomedicinsk analytiker är också betydligt större än tidigare.

Stort intresse för nya utbildningar

Till hösten startar flera nya utbildningar vid Örebro universitet. Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, som är en ettårig vidareutbildning för socionomer, har fått 160 förstahandssökande till sina 20 platser.

På Kompletterande pedagogisk utbildning, en distansutbildning för den som redan studerat på högskola och vill komplettera sina studier för att ta ut en ämneslärarexamen, konkurrerar tre förstahandssökande om varje plats.

– Vi har ett antal kortare kurser och program som riktar sig till yrkesverksamma, för att ge dem möjlighet att fylla på och bredda sin kompetens. Behovet av ny kunskap upphör ju inte för att man har avslutat en utbildning och arbetat några år, vilket syns tydligt i söksiffrorna, säger Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Anna-Karin Andershed lyfter fram sambandet mellan stark forskning och hög kvalitet i utbildning.

– Universitetets forskning har utvecklats mycket starkt under de senaste åren. Eftersom våra utbildningar bygger på forskning är det en förutsättning för hög kvalitet. Vi är mycket stolta över den bredd i både utbildningar och forskning som vårt lärosäte har att erbjuda och ser fram emot att välkomna både gamla och nya studenter till Örebro universitet i höst, säger hon.  

De som har sökt en utbildning har fram till den 5 juli på sig att komplettera sina meriter. Antagningsbeskeden skickas ut den 16 juli. Det går fortfarande att söka till vissa utbildningar på Antagning.se.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon

De tio mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet – (förstahandssökande inom parentes):

Juristprogrammet                                                      4 995 (614)
 
Läkarprogrammet                                                      4 653 (431)
 
Kriminologiprogrammet                                            4 260 (790)
 
Psykologprogrammet                                                 3 307 (410)
 
Socionomprogrammet                                               3 285 (473)
 
Sjuksköterskeprogrammet                                         2 462 (486)
 
Civilekonomprogrammet                                           2 405 (370)
 
Ekonomiprogrammet                                                  1 774 (177)
 
Personalvetarprogrammet                                         1 661 (259)
 
Systemvetenskapliga programmet                           1 054 (253)
 
(Källa: Universitets- och högskolerådet, UHR. Siffrorna är preliminära)