This page in English

Med nya data ska forskare undersöka hur AI påverkar arbetsmarknaden

Magnus Lodefalk

Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi.

Artificiell intelligens, AI, påverkar arbetsmarknaden. Forskare vid Örebro universitet ska nu ta reda på hur.
– Den kunskapen behövs för att kunna fatta rätt beslut för framtiden, säger Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi.

Projektet har fått 1,3 miljoner kronor av Torsten Söderbergs stiftelse för att ta reda på hur AI påverkar tjänsteföretag och deras anställda. Forskningen bygger vidare på pågående forskning om hur automatiseringsteknologi används av tjänsteföretag, och effekten på sysselsättningen.

– Kunskapsintensiva tjänster är centrala för samhällets infrastruktur och alltmer beroende av digitalisering och AI. Vi vill ta reda vilka nyckelfaktorer som kan hjälpa anställda och arbetsgivare att utvecklas, säger Magnus Lodefalk som ska genomföra projektet tillsammans med Örebrokollegerna Aili Tang, Radka Sabolova och Hildegunn Kyvik Nordås. Magnus Lodefalk och Radka Sabolova är även knutna till forskningsinstitutet Ratio.

Samlar 20 års data från fyra länder

Forskarna ska ta reda på hur efterfrågan på arbetskraft påverkas av AI, hur AI påverkar innehållet i arbetet, effekten på inkomsterna och vilka olika kvalifikationer som krävs.

– Forskningen idag kan inte visa upp ett orsakssamband mellan AI och sysselsättning, eftersom studierna hittills inte byggt på detaljerade data över tid, säger Magnus Lodefalk.

Denna studie tillför det som saknas och samlar data från 20 år i fyra länder.  Metoder från nationalekonomi och datavetenskap ska leda till slutsatser för både kort och lång sikt.

Målet är att bidra med kunskap som politiker, myndigheter, företag och anställda ska kunna använda för att fatta underbyggda beslut.

Text: Maria Elisson
Arkivfoto: Örebro universitet